КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ИКОМС

Консултации в областта на квалификация, преквалификация, евро-проекти, оценка активи, подбор обучение на кадри, мениджмънт, маркетинг, счетоводно-икономически анализи, прогнозиране, анализ и икономическо състояние, проблемни експертизи, управление.

Интернационална компания по мениджмънт и сервиз, юридическо лице със седалище в гр. Плевен и офиси в Габрово, Велико Търново и Бон - Германия.

Фирма ИКоМС е създадена през 1992 г. като консултант в областта на мениджмънта, маркетинга, счетоводно-икономическите анализи и прогнозиране, анализ на икономическото състояние на фирми, общи и проблемни експертизи, анализи за изпълнение на договорните задължения на фирмите, организационното развитие и управление, подбор и обучение на кадри.

Фирмата използва в дейността си услугите на широк кръг висококвалифицирани и опитни консултанти и експерти. Съчетанието от професионални възможности и проверени в практиката методики гарантира високото качество на предлаганите от нас услуги. 

ИКоМС е лицензирана от "Агенция за приватизация" за извършване на оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения и ДМА на държавни, общински и търговски дружества. Нейният управител е активен член на Камарата на Независимите оценители в България.

Фирмата има извършени повече от 850 оценки, голяма част от тях - по договори с Община Плевен и други общини в региона. През последните три години е оценила 100 % от подлежащите на оценка активи на Община Долна Митрополия.  

Едно от основните направления, в които дружеството развива дейността си успешно, е обучение и професионална квалификация на човешките ресурси. ЦПО към дружеството притежава лицензия от НАПОО за обучение по 32 направления, 94 професии и 175 специалности, за които се издават удостоверения и свидетелства за професионална квалификация.

Провеждаме и езикови курсове. Обучението се извършва от висококвалифицирани и авторитетни консултанти, преподаватели и експерти с богат професионален и преподавателски опит. Материалните бази със съвременно оборудване осигуряват качествен и ефективен учебен процес.

Фирмата е обучила над 1 200 безработни на ДБТ - гр. Плевен, Враца, Габрово и Русе. По-крупните разработени и реализирани проекти са: " МСС" - преквалификация на 68 фирмени финансови мениджъри от Плевенски регион „Управление на малката фирма", "Старт в бизнеса" и "Бизнес английски език", финансирани от МО за преквалификация на 480 военослужещи; "Финансов мениджмънт, финансиран от фондация "Ханс Зайдел" - Германия; "Трайни насаждения" - по бюджетна линия АУПТ, финансиран от Агенция по заетост. През 2008 г. е стартиран проект на тема "Висока адаптивност на заетите" - квалификация на 91 работещи в "Плевен - БТ" АД, финансиран от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 с бюджет около 100 000 лв. Фирмата изпълнява 80 % от предвидения обем работа.

През 2010 г. ИКоМС участва като обучаваща организация в реализирането на проект „Професионалната квалификация - гаранция за качество и конкурентноспособност на консервна фабрика "Пелтина", по който бяха обучени 65 служители и работници на "Пелтина". Фирмата е участвала в разработването на още три проекта по ОП "Развитие на човешките ресурси", реализирани от други фирми. Съучредител е на "Национално сдружение за управление на проекти".

ИКоМС ЕООД е търговско представителство на фирма "Хелиос енерджи" ЕООД - България, работеща в областта на енергийната ефективност. Дружеството разполага с екип от компетентни специалисти, компютърна програма за моделно изследване на сградите, набор от технически средства, необходими за извършване на обследване на енергийна ефективност.

Нашите конкурентни предимства са: индивидуален и гъвкав подход; добро съотношение качество/цена на услугите; компетентен и надежден екип от експерти; познаване на бизнес средата в България; широка мрежа от контакти с български и чуждестранни фирми и институции.

Дейността ни е насочена към хора, които искат да се самоусъвършенстват и сами да градят своя успех. Ние спомагаме за личностното развитие и професионалното обучение на възрастни, за повишаване на мотивацията, уменията за комуникация, вземане на решения и поемане на отговорност. Стъпка по стъпка изграждаме самочувствие и нов начин на мислене и самочувствие на нашите клиенти, за да им помогнем успешно да се реализират в живота.

ИКоМС ЕООД извършва високо квалифицирано консултиране по:

 • Правен анализ
 • Бизнес оценки
 • Разработка на предприватизационна експертиза и приватизационни проекти
 • Оценки на недвижимо имущество, земя и машини и съоръжения
 • Подготовки на тръжна и конкурсна документация

ИКоМС ЕООД е сред водещите организации в града, която извършва професионално обучение по 94 професии и 175 специалности в следните области:

 • Изкуства
 • Стопански науки и администрация
 • Информатика
 • Техника
 • Производство и преработка
 • Архитектура и строителство
 • Селско, горско и рибно стопанство
 • Социални услуги
 • Услуги за личността
 • Опазване на околната среда
 • Обществена сигурност и безопасност
 • Здравеопазване
 • Транспорт

 Не се колебайте да се свържете с нас на адрес:

Интернационална компания по мениджмънт и сервиз ЕООД

Управител: Венцислав Хинов
Мобилен: 0898 44 69 88
Офис: 5800 Плевен, България; ул. “Кирил и Методий” № 18, бизнес център “Престиж”, офис 22
Телефон: 064/ 82 72 70
E-mail: icoms_bg@abv.bg
Сайт: www.icoms-bg.com

Мнения

Напиши мнение за КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ИКОМС (2)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ИКОМС! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Обучение

Преди 2 години завърших курс към фирма "ИКоМС". Обучението беше много полезно и интересно за мен. Уроците се провеждаха в много спокойна и приятелска обстановка. Учителите са изключително търпеливи, компетентни и доброжелатени към нас. С удоволствие присъствах на всеки един урок. Препоръчвам на всеки, който иска да придобие знания и умения да се запише на курс в "ИКоМС" ЕООД.

Валери Милчев 25 Jun 2015 16:14

Използвах услугите на Икомс за консултации по европроект за къща за гости. Нямаше да се справя без тях и експертната им помощ. Изключително добре подготвени и запознати с материята са. Препоръчвам ги.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.