Golden Pages - сайтът на фирмите в България

Каталог номер едно за професионални стоки и услуги в страната
Единствен доверен партньор на Google в България за услугата Google Maps

ИКОМС

Консултации в областта на: квалификация, преквалификация, евро-проекти, оценка активи, подбор обучение на кадри, мениджмънт, маркетинг, счетоводно-икономически анализи, прогнозиране, анализ и икономическо състояние, проблемни експертизи, управление.

Интернационална компания по мениджмънт и сервиз, юридическо лице със седалище в гр. Плевен и офиси в Габрово, Велико Търново и Бон - Германия.
 

Фирма ИКоМС е създадена през 1992 г. като консултант в областта на мениджмънта, маркетинга, счетоводно-икономическите анализи и прогнозиране, анализ на икономическото състояние на фирми, общи и проблемни експертизи, анализи за изпълнение на договорните задължения на фирмите, организационното развитие и управление, подбор и обучение на кадри.

Фирмата използва в дейността си услугите на широк кръг висококвалифицирани и опитни консултанти и експерти. Съчетанието от професионални възможности и проверени в практиката методики гарантира високото качество на предлаганите от нас услуги.  
 

ИКоМС е лицензирана от "Агенция за приватизация" за извършване на оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения и ДМА на държавни, общински и търговски дружества. Нейният управител е активен член на Камарата на Независимите оценители в България.

Фирмата има извършени повече от 850 оценки, голяма част от тях - по договори с Община Плевен и други общини в региона. През последните три години е оценила 100 % от подлежащите на оценка активи на Община Долна Митрополия.  

Едно от основните направления, в които дружеството развива дейността си успешно, е обучение и професионална квалификация на човешките ресурси. ЦПО към дружеството притежава лицензия от НАПОО за обучение по 32 направления, 94 професии и 175 специалности, за които се издават удостоверения и свидетелства за професионална квалификация.

Провеждаме и езикови курсове. Обучението се извършва от висококвалифицирани и авторитетни консултанти, преподаватели и експерти с богат професионален и преподавателски опит. Материалните бази със съвременно оборудване осигуряват качествен и ефективен учебен процес.

Фирмата е обучила над 1 200 безработни на ДБТ - гр. Плевен, Враца, Габрово и Русе. По-крупните разработени и реализирани проекти са: " МСС" - преквалификация на 68 фирмени финансови мениджъри от Плевенски регион „Управление на малката фирма", "Старт в бизнеса" и "Бизнес английски език", финансирани от МО за преквалификация на 480 военослужещи; "Финансов мениджмънт, финансиран от фондация "Ханс Зайдел" - Германия; "Трайни насаждения" - по бюджетна линия АУПТ, финансиран от Агенция по заетост. През 2008 г. е стартиран проект на тема "Висока адаптивност на заетите" - квалификация на 91 работещи в "Плевен - БТ" АД, финансиран от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 с бюджет около 100 000 лв. Фирмата изпълнява 80 % от предвидения обем работа.

През 2010 г. ИКоМС участва като обучаваща организация в реализирането на проект „Професионалната квалификация - гаранция за качество и конкурентноспособност на консервна фабрика "Пелтина", по който бяха обучени 65 служители и работници на "Пелтина". Фирмата е участвала в разработването на още три проекта по ОП "Развитие на човешките ресурси", реализирани от други фирми. Съучредител е на "Национално сдружение за управление на проекти".
 

ИКоМС ЕООД е търговско представителство на фирма "Хелиос енерджи" ЕООД - България, работеща в областта на енергийната ефективност. Дружеството разполага с екип от компетентни специалисти, компютърна програма за моделно изследване на сградите, набор от технически средства, необходими за извършване на обследване на енергийна ефективност.
 

Нашите конкурентни предимства са: индивидуален и гъвкав подход; добро съотношение качество/цена на услугите; компетентен и надежден екип от експерти; познаване на бизнес средата в България; широка мрежа от контакти с български и чуждестранни фирми и институции.
 

Дейността ни е насочена към хора, които искат да се самоусъвършенстват и сами да градят своя успех. Ние спомагаме за личностното развитие и професионалното обучение на възрастни, за повишаване на мотивацията, уменията за комуникация, вземане на решения и поемане на отговорност. Стъпка по стъпка изграждаме самочувствие и нов начин на мислене и самочувствие на нашите клиенти, за да им помогнем успешно да се реализират в живота.
 

ИКоМС ЕООД извършва високо квалифицирано консултиране по:

 • Правен анализ
 • Бизнес оценки
 • Разработка на предприватизационна експертиза и приватизационни проекти
 • Оценки на недвижимо имущество, земя и машини и съоръжения
 • Подготовки на тръжна и конкурсна документация

ИКоМС ЕООД е сред водещите организации в града, която извършва професионално обучение по 94 професии и 175 специалности в следните области:

 • Изкуства
 • Стопански науки и администрация
 • Информатика
 • Техника
 • Производство и преработка
 • Архитектура и строителство
 • Селско, горско и рибно стопанство
 • Социални услуги
 • Услуги за личността
 • Опазване на околната среда
 • Обществена сигурност и безопасност
 • Здравеопазване
 • Транспорт

 Не се колебайте да се свържете с нас на адрес:

Интернационална компания по мениджмънт и сервиз ЕООД

Управител: Венцислав Хинов
Мобилен: 0898 44 69 88
Офис: 5800 Плевен, България; ул. “Кирил и Методий” № 18, бизнес център “Престиж”, офис 22
Телефон: 064/ 82 72 70
E-mail: [email protected]
Сайт: www.icoms-bg.com

Мнения

Напиши мнение за ИКОМС (2)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ИКОМС! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Обучение

Преди 2 години завърших курс към фирма "ИКоМС". Обучението беше много полезно и интересно за мен. Уроците се провеждаха в много спокойна и приятелска обстановка. Учителите са изключително търпеливи, компетентни и доброжелатени към нас. С удоволствие присъствах на всеки един урок. Препоръчвам на всеки, който иска да придобие знания и умения да се запише на курс в "ИКоМС" ЕООД.

Валери Милчев 25 Jun 2015 16:14

Използвах услугите на Икомс за консултации по европроект за къща за гости. Нямаше да се справя без тях и експертната им помощ. Изключително добре подготвени и запознати с материята са. Препоръчвам ги.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.