Трудови борси

Трудовите борси дават възможност да се извърши подбор на кадри измежду лица,предварително  регистрирани като търсещи работа.

Съществуват специализирани компнии за подбор на човешки ресурси, които са ценен помощник при набирането и подбора на нов персонал. Там услугите са платени, като това се изразява най-често в процент от сумата на първата работна заплата, която получава новоназначения.

Освен частните трудови борси има и държавни такива, към общинските служби(Бюра по труда), с основна дейност регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа. Повече информация може да се получи от сайта на  Агенцията по заетостта към Министерство на труда и социалната политика

Всички трудови борси извършват посреднически услуги за осигуряване на заетост.

Трудовите борси се помещават или в реални офиси, или са под формата на интернет сайтове. Всеки безработен чрез подаване на съответни документи се регистрира. Фирмите-работодатели от своя страна също извършват регистрация. И двете страни упоменават своите изисквания, като целта е критериите за определена позиция да съвпадат, за да може работодателят да е удовлетворен от качествата на търсещия работа,а безработният да намери точно длъжността на която да постъпи.