Golden Pages - сайтът на фирмите в България

Каталог номер едно за професионални стоки и услуги в страната
Единствен доверен партньор на Google в България за услугата Google Maps

НОТАРИУС РАЛИЦА ЯНКОВА 383

Нотариус Ралица Янкова е юрист с дългогодишен опит, извършващ с професионализъм пълен набор от нотариални услуги - сделки с недвижими имоти, сделки с МПС, удостоверявания на подписи, изготвяне на пълномощно, декларации, преписи, нотариални покани.

Съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност, нотариусът е лице, на което държавата възлага предвидените в законите нотариални действия. Нотариус може да бъде само лице, вписано в регистъра на Нотариалната камара и което лично извършва нотариалните и други предвидени от закона действия.

Нотариус Ралица Янкова е вписана в регистъра на Нотариалната камара на република България под номер 383.

В дейността си нотариус Янкова изцяло прилага буквата на закона, като се ръководи от присъщия професионализъм, лоялност към клиента и в условията на строга конфиденциалност.

Услугите, които предлага кантората на нотариус Ралица Янкова, са изцяло съобразени с Закона за нотариусите и нотариалната дейност:
•    Изповядване на сделки за движимо имущество
•    Изповядване на сделки за недвижимо имущество
•    Издаване на нотариален акт
•    Нотариални заверки – пълномощни, удовтоверения, декларации
•    Издаване на нотариални покани
•    Устни и писмени правни съвети и консултации
•    Даване на справки по нотариални книги и регистри
•    Удостоверяване на преписи и извлечения от документи
•    Удостоверяване на дата и подписи на частни документи без материален интерес
•    Обявяване и връщане на саморъчни завещания
•    Справки, набавяне на документи, книжа

Цените са изцяло съобразени с тарифа за нотариалните такси, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на правосъдието, съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Нотариус Ралица Янкова извършва и допустимите от закона нотариални удостоверения извън кантората чрез посещения на посочен от клиента адрес.


Мнения

Напиши мнение за НОТАРИУС РАЛИЦА ЯНКОВА 383 (4)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за НОТАРИУС РАЛИЦА ЯНКОВА 383! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Милка Стойчева 18 Aug 2015 11:58

Кантората на нотариус ралица Янкова е пълна с приветливи хора.Работата си вършат любезно и организирано. Асвен добро и компетентно обслужване получавате и много добро отношение и грижа за вас като клиент. Желая им успех.

мнение

Ползвала съм услугите на Нотариус Ралица Янкова,изключително доволна съм.Препоръчвам я на всеки.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.