НОТАРИУС МАРИАНА ПИПЕРКОВА-АТАНАСОВА (483)

Нотариус МАРИАНА ПИПЕРКОВА-АТАНАСОВА (483) извършва всички видове нотариалн дейноси: нотариални актове, изповядване на сделки, покупко-продажби, дарения, нотариални покани, прехвърляне на собственост/МПС, изготвяне и проверка на документи

 Нотариус МАРИАНА ПИПЕРКОВА-АТАНАСОВА (483) извършва всички видове нотариални дейноси: нотариални актове, изповядване на сделки, покупко-продажби, дарения, нотариални покани, прехвърляне на собственост / МПС, изготвяне и проверка на документи, консултации.

Нотариус Мариана Пиперкова- Атанасова (483) предлага следните услуги:

  •  Съставяне, прочитане и удостоверяване на нотариални актове за сделки с недвижими имоти.
  • Съставяне и подписване на констативни нотариални актове.
  • Извършване на нотариални завещания.
  • Изготвяне и връчване на нотариални покани
  • Удостоверяване на верноста на преписи от документи.
  • Прехвърляне на собственост върху МПС.
  • Брачни договори - преди и по време на брака.
  • Изготвяне на пълномощни и декларации.
  • Изготвяне и проверка на проекти на документи, свързани с нотариалната дейност.
  • Консултации.

Контакти:
НОТАРИУС МАРИАНА ПИПЕРКОВА-АТАНАСОВА (483)
Гр. Пловдив
Ул. Христо Данов 7 ет. 1
Тел: 032 263969

e-mail: notpiperkova@abv.bg

 

Мнения

Напиши мнение за НОТАРИУС МАРИАНА ПИПЕРКОВА-АТАНАСОВА (483)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за НОТАРИУС МАРИАНА ПИПЕРКОВА-АТАНАСОВА (483)! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.