Golden Pages - сайтът на фирмите в България

Каталог номер едно за професионални стоки и услуги в страната
Единствен доверен партньор на Google в България за услугата Google Maps

НОТАРИУС МИЛЕНА ТОДОРОВА (604)

Нотариус Милена Тодорова извършва правни сделки с нотариални актове, договори, пълномощни, декларации, разписки и други документи с нотариална заверка на подпис, прехвърляне МПС, консултации в областта на вещното и търговското право.

                          Нотариус Милена Тодорова (604)


     Какви услуги предлага нотариус Тодорова:

 • Сделки с недвижими имоти – продажби, дарения, замени, договор за издръжка и гледане и др.
 • Договор за доброволна делба на имоти
 • Моторни Превозни Средства (МПС) - разпоредителни сделки
 • Договори за Наем - консултации, подготовка и удостоверяване на подписи и съдържание
 • Договори за Заем, Лизинг, Авторски права и др. - консултации, подготовка и удостоверяване на подписи и съдържание
 • Завещания
 • Ипотеки
 • Декларации за деца в чужбина
 • Подпис, дата и съдържание на всички видове пълномощни - подготовка и удостоверяване
 • Преписи от официални и частни документи (подготовка на тръжни книжа) - удостоверяване верността им
 • Подписи и съдържание на договори за прехвърляне на дружествени дялове, цесия и други корпоративни сделки - консултации, подготовка и удостоверяване
 • Брачни договори - консултации, подготовка и удостоверяване

Мнения

Напиши мнение за НОТАРИУС МИЛЕНА ТОДОРОВА (604)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за НОТАРИУС МИЛЕНА ТОДОРОВА (604)! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.