НОТАРИУС МИЛЕНА ТОДОРОВА - 604

Нотариус Милена Тодорова извършва правни сделки с нотариални актове, договори, пълномощни, декларации, разписки и други документи с нотариална заверка на подпис, прехвърляне МПС, консултации в областта на вещното и търговското право.

Нотариус Милена Тодорова (604) предлага и извършва следните услуги:

 • Сделки с недвижими имоти – продажби, дарения, замени, договор за издръжка и гледане и др.
 • Договор за доброволна делба на имоти
 • Моторни Превозни Средства (МПС) - разпоредителни сделки
 • Договори за Наем - консултации, подготовка и удостоверяване на подписи и съдържание
 • Договори за Заем, Лизинг, Авторски права и др. - консултации, подготовка и удостоверяване на подписи и съдържание
 • Завещания
 • Ипотеки
 • Декларации за деца в чужбина
 • Подпис, дата и съдържание на всички видове пълномощни - подготовка и удостоверяване
 • Преписи от официални и частни документи (подготовка на тръжни книжа) - удостоверяване верността им
 • Подписи и съдържание на договори за прехвърляне на дружествени дялове, цесия и други корпоративни сделки - консултации, подготовка и удостоверяване
 • Брачни договори - консултации, подготовка и удостоверяване

Мнения

Напиши мнение за НОТАРИУС МИЛЕНА ТОДОРОВА - 604

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за НОТАРИУС МИЛЕНА ТОДОРОВА - 604! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.