Адвокатска кантора Милена Латова

Адвокатска кантора Милена Латова има офиси в градовете Враца и Козлодуй. Кантората осъществява процесуално представителство пред съда и пред различни институции, и предоставя широк набор от правни консултации на физически и юридически лица.

Предлагани услуги:

• Изготвяне на искови молби, отговори на искови молби, въззивни и касационни жалби, жалби против наказателни постановления
• Процесуално представителсто пред съда
• Регистрация на фирми (EТ, ООД, ЕООД, СД) и вписване на промени в обстоятелствата на вече регистрирани фирми в Търговския регистър
• Регистрация на Дружество по ЗЗД (консорциум) в Регистър Булстат
• Изготвяне на нотариални актове и договори за покупко- продажба, дарение, замяна, наем, заем, изработка, продажба на наследство, договор за спогодба и договор за поръчка
• Регистрация на Юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации)
• Пререгистрация на съществуващи Юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации) в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията
• Изготвяне на предварителни договори за прехвърляне на недвижим имот или на движима вещ

Къде да ни намерите - Очакваме Ви в нашите офиси след предварително уточнение на деня на срещата:

•    град Враца, ул. Полк. Лукашов 11, ет.1,
•    град Козлодуй, ул. Св. Св. Кирил и Методий 1, ет. 1 /над банка ДСК/

Адвокат Милена Латова
Контакти: 0887 264 167
Имейл: [email protected]

Мнения

Напиши мнение за Адвокатска кантора Милена Латова

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за Адвокатска кантора Милена Латова ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.