Асоциации

Асоциациите са доброволни организации на хора с обща кауза: фондации с нестопанска цел, браншови съюзи, търговски сдружения, научни, граждански или спортни групи.

Сред асоциациите в България има както представителства на международни организации като WWF, така и местни неправителствени организации като Българския хелзинкски комитет и Българската асоциация за алтернативен туризъм. Друга група са сдружения на професионален принцип - на адвокатите, пластичните хирурзи, металурзите или производителите на екологична енергия. Някои асоциации са базирани в определен град, други имат свои клонове из цялата страна.

Търсите Българската йога асоциация или Асоциацията на застрахователите в България? Тогава проверете в подробния списък на http://www.need.bg/?c=47.