Хранително-вкусова промишленост - производство и търговия с машини и оборудване

Автоматизирането на производството е важна крачка в понижаването на разходите и увеличаването на ефективността  във всяка индустрия. Хранително-вкусовата промишленост не е изключение от това правило.

Фирмите за производство и търговия с машини и оборудване са важна част от производството на различни видове хранителни продукти: предлагат се машини за сортиране на плодове и зеленчуци, за белене, за хлебопроизводство и много други.

Продуктите им включват и опаковащи машини, транспортни ленти и елеватори.