Хранително-вкусова промишленост - производство и търговия с машини и оборудване в Драгор