НБС-ИНЖЕНЕРИНГ

НБС-Инженеринг ООД извършва консултантска дейност в строителството и проектирането, упражнява строителен надзор, инвеститорски контрол, изготвя оценки на инвестиционни проекти, технически паспорти за строежи, изпълнява функциите на инженер по ФИДИК.

НБС-Инженеринг ООД, гр.Варна е създадена през 1999г. с предмет на дейност независим строителен надзор. Със свидетелства № СК-220 от 03.11.1999г. и 08.03.2000г. от МРРБ, издадени съгласно чл.21 ал.1 от Правилника за оправомощаването, функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството (ПОФЗЛУНСНПС) до края на 2004г. фирмата упражнява независим строителен надзор на видовете строежи, съгласно чл.25 ал.3 т.3 от ПОФЗЛУНСНПС.
 

От 25.11.2004г. НБС-Инженеринг ООД е лицензирана да извършва оценяване съответствието на инвестиционните проекти и да упражнява строителен надзор на основание чл.166 ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ с лиценз № ЛК-000264/25.11.2004г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. На 17.11.2009г. с заповед № РД-02-14-2067 на Министъра на МРРБ лиценз № ЛК-000264/25.11.2004г. беше продължен с нов срок от 5 години до 2014г. /. На 01.10.2014г. с заповед № РД-27-252/01.10.2014г. на Началник ДНСК беше издадено Удостоверение № РК-0298/01.10.2014г. за извършва оценяване съответствието на инвестиционните проекти и да упражняване на строителен надзор със срок до 2019г.

Тази дейност е пряко свързана със защита на интересите на възложителите, които разчитат на консултантски услуги в областта на проектирането и строителството. Малка част от възложителите, които се довериха на нашата компетентност са: МРРБ, МВР, МОН, МЗ, МО, ПРООН, Община Варна, Община Суворово, Община Тервел, Община Несебър, Община Шумен, Община Добрич, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, МБАЛ “Света Марина”, МУ Варна, ЕОН, “Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, к.к."Слънчев ден", “Хепи” АД, “Полимери” АД, “Сандроуз холидейз” ЕООД, "Нестле България" АД, "Девня Цимент" АД, “Варна-Плод” АД, "Феста Холдинг" АД, "Кератех Инженеринг" ООД, „Морска градина Варна“ ЕАД, "Регала Инвест" АД, “РУД-Варна” АД, „Оркид Мултикомплекс – Варна“ ЕООД, „ЧЕХ” ООД.

 От създаването на НБС-Инженеринг ООД екипи на фирмата са работили по оценяване съответствието на инвестиционните проекти и упражняване строителен надзор на редица частни, държавни и общински обекти включително на: Новите Международни Пътнически Терминали на Летищата Варна и Бургас, Вълнолом Варна - възстановителни и ремонтни дейности, I етап, Реконструкция на Технически блок и Летищна контролна кула на ЛЦ за ОВД Варна“, Реконструкция на Гранд Хотел Димят, Реконструкция на ресторант „Морско казино“ в Приморски парк Варна, Реконструкция на пътеките за рулиране на Летища Варна и Бургас, Разширение на перона на Лерище Бургас, Реконструкция на Главният вход на Летище Варна, Изграждане на Жилищен Комплекс "Фамилия", Хотелски комплекс Мелия Гранд Ермитаж - Златни пясъци, Проект за консервация на Антична пещ и аквапарк Бяла в зона „Луна“ гр. Бяла, Хипермаркет Кауфланд - Варна 2, Ресторанти от веригата „Хепи“.

 В екипа на НБС-Инженеринг ООД са привлечени висококвалифицирани и мотивирани специалисти с богат практически опит от всички необходими специалности. Членовете на екипа са работили в строителни организации с традиции в строителното проектиране и производство. Някой от тях имат и дългогодишен опит в международни организации (ПРООН) както извън, така и в пределите на страната, упражнявайки инвеститорски контрол включително към Проект ''Красива България''.
Наши специалисти имат практически опит в управлението на проекти и упражняване на инвеститорски контрол при строителството на хотели (Мелия Хотел Гранд Ермитаж – Златни Пясъци, Хотелски комплекс Иберостар ЛУНА БЕЙ Ризорт- гр. Бяла); авторски надзор (Хелиос Бей – гр. Обзор).
Изложените факти са наша гаранция за компетентност и прецизност при оценяване съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и цялата гама консултантски дейности свързани с инвестиционния процес.

 НБС-Инженеринг ООД защитава интересите на инвеститора при оценяване съответствието на инвестиционните проекти и упражняване строителен надзор до въвеждане на обектите в експлоатация и гарантира както законосъобразност на строежите така и съответствието им с нормативната уредба.

 Основната цел на НБС-Инженеринг е създаването на взаимноизгодно сътрудничество на всички нива, като всички хора, които работят в компанията, независимо на какво ниво, са приемани за ценни членове на екипа. Това е нашата философия и ние я прилагаме за всеки, свързан с дейността, независимо дали е клиент, проектант, строител, доставчик или колега. Стремим се винаги да превърнем намеренията на инвеститорите от концепция в реалност.

Мнения

Напиши мнение за НБС-ИНЖЕНЕРИНГ

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за НБС-ИНЖЕНЕРИНГ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.