Строителен надзор във Варна

 

Варна, ул. Кирил Шиваров, бл. 1А ет. 0

 

НБС-Инженеринг ООД извършва консултантска дейност в строителството и проектирането, упражнява строителен надзор, инвеститорски контрол, изготвя оценки на инвестиционни проекти, технически паспорти за строежи, изпълнява функциите на инженер по ФИДИК.

  Карта    
 

Варна, бул. 8-ми Приморски полк 128, офис 211

 

ПЕР ЕНД ВИ ООД упражнява консултантска и надзорна дейност на жилищни, обществени и производствени сгради и обекти от техническата инфраструктура. Фирмата е член на Българската асоциация на архитектите и инженери консултанти /БААИК/.

телефон: 0895 163 590

адрес: Варна, Подвис, бл. 31 вх. Б ап. 72

 

телефон: 052607666

адрес: Варна, ул. Съединение 2, ап. 2

 

телефон: 052511305

адрес: Варна, Ген.И.В.Гурко 84

 

телефон: 052321086

адрес: Варна, Княз Борис I 137

 

телефон: 052918917

адрес: Варна, Акация 2, ап. 1

 

телефон: 052691180

адрес: Варна, ул. Страхил Войвода 36

 

телефон: 052602570

адрес: Варна, Георги Бенковски 64, вх. Б ет. 2 ап. 4

 

телефон: 052605406

адрес: Варна, Кап.лейт.Тодор Соларов 37

 

телефон: 052710626

адрес: Варна, жк. Чайка, бл. 192

 

телефон: 052500499

адрес: Варна, Сливница 187

 

телефон: 052654984

адрес: Варна, Вл.Варненчик 61

 

телефон: 052613285

адрес: Варна, Христо Ботев 10

 

телефон: 052633353

адрес: Варна, Княз Николай Николаевич 34

 

телефон: 052612779

адрес: Варна, ул. Георги Бенковски 90, ет. 5 ап. 14

 

телефон: 052623175

адрес: Варна, Рали Мавридов 10

 

телефон: 052602353

адрес: Варна, Неофит Бозвели 3, ет.3, офис 9

 

телефон: 052640002

адрес: Варна, Отец Паисий 15