Строителен надзор във Варна

 

Варна, ул. Кирил Шиваров, бл. 1А

 

НБС-Инженеринг ООД извършва консултантска дейност в строителството и проектирането, упражнява строителен надзор, инвеститорски контрол, изготвя оценки на инвестиционни проекти, технически паспорти за строежи, изпълнява функциите на инженер по ФИДИК

  Карта    
 

телефон: 0896 691 180 ;

Варна, ул. Страхил Войвода 36

 

СС Консулт ЕООД предлага упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, промяна на статути на имоти, пазарни оценки на активи, изготвяне на технически паспорти, инвестиционно проектиране, инвеститорски контрол

  Карта    
 

Варна, бул. 8-ми Приморски полк 128, офис 211

 

ПЕР ЕНД ВИ ООД упражнява консултантска и надзорна дейност на жилищни, обществени и производствени сгради и обекти от техническата инфраструктура. Фирмата е член на Българската асоциация на архитектите и инженери консултанти /БААИК/.

телефон: 0895 163 590

адрес: Варна, Подвис, бл. 31 вх. Б ап. 72

 

телефон: 052607666

адрес: Варна, ул. Съединение 2, ап. 2

 

телефон: 052511305

адрес: Варна, Ген.И.В.Гурко 84

 

телефон: 052321086

адрес: Варна, Княз Борис I 137

 

телефон: 052918917

адрес: Варна, Акация 2, ап. 1

 

телефон: 052602570

адрес: Варна, Георги Бенковски 64, вх. Б ет. 2 ап. 4

 

телефон: 052605406

адрес: Варна, Кап.лейт.Тодор Соларов 37

 

телефон: 052710626

адрес: Варна, жк. Чайка, бл. 192

 

телефон: 052500499

адрес: Варна, Сливница 187

 

телефон: 052654984

адрес: Варна, Вл.Варненчик 61

 

телефон: 052613285

адрес: Варна, Христо Ботев 10

 

телефон: 052633353

адрес: Варна, Княз Николай Николаевич 34

 

телефон: 052612779

адрес: Варна, ул. Георги Бенковски 90, ет. 5 ап. 14

 

телефон: 052623175

адрес: Варна, Рали Мавридов 10

 

телефон: 052602353

адрес: Варна, Неофит Бозвели 3, ет.3, офис 9

 

телефон: 052611215

адрес: Варна, Васил Левски 7

 

телефон: 052640002

адрес: Варна, Отец Паисий 15