Промишлено строителство - подземно и надземно

Проектиране и изграждане на производствени сгради, складове и халета. Строителни и ремонтни дейности, ориентирани към индустрията, изграждане и ремонт на ВиК инсталации , топло и електро инсталации и др.

Към този отрасъл спадат също така  - строителство и  поддръжка на канализационни системи, мостове, пътища и магистрали, както и производството на всички  видове съоръжения и материали необходими за строителството и функционирането на индустриални обекти.

Полезни връзки:

Комисия за защита на потребителите
Комисия за защита на конкуренцията
Българска национална асоциация на потребителите
Закон за защита на потребителите