Промишлено строителство - подземно и надземно в Несебър