Промишлено строителство - подземно и надземно в Балчик