Строителство на търговски обекти

Под строителство на търговски обекти се разбира проектиране, изграждане, реконструкция  и ремонт на помещения, предназначени за магазини или офиси, в които ще се извършва търговска дейност. Търговски обекти са както самостоятелните магазини по търговските улици, така и цели търговски и офис сгради и молове.

Полезни връзки:

Комисия за защита на потребителите
Комисия за защита на конкуренцията
Българска национална асоциация на потребителите
Закон за защита на потребителите