Промишлено строителство - подземно и надземно в Пирдоп