Промишлено строителство - подземно и надземно в Раднево