Промишлено строителство - подземно и надземно в Бургас

СРЕГИ

Телефон: 056834222

Бургас, бул. Стефан Стамболов 96, ет.2, офис 3

Строителна фирма Среги вече 26 години професионално и качествено изгражда административни, жилищни и промишлени сгради. Обезпечени сме със собствена механизация и производствено-техническа база. Изпълняваме строително-монтажни работи в срок.

Телефон: 056 898030

Адрес: Бургас, Нефтохимически комбинат,търг.банка БИОХИМ

Телефон: 056 583215

Адрес: Бургас, Славейков бл. 107 вх. 3 ап. C7

Телефон: 056 580031

Адрес: Бургас, Долно Езерово, Северна промишлена зона

Телефон: 056 821925

Адрес: Бургас, Стефан Стамболов 96

Телефон: 056 898030

Адрес: Бургас, Нефтохимически комбинат

Телефон: 056 898 074

Адрес: Бургас, ЛУКойл Нефтохим Бургас