СЛАВКОНСУЛТ - СЛАВКА ПЕТРОВА

Счетоводство, осигуряване, данъци, консултации. Справки НАП, БНБ, НОИ, НСИ. Годишни отчети НАП, НОИ, НСИ, ТР. Ревизии НАП, НОИ. Личен състав и ТРЗ, болнични. Интрастат и Еврофондове. Електронни и административни услуги. Услуги, консултации на ФЛ ЮЛНЦ

Славконсулт – Славка Петрова извършва професионално счетоводни услуги, консултации в областта на счетоводството и данъчното право.
Славка Петрова е експерт-счетоводител с дългогодишен опит в сферата на предоставянето на счетоводни услуги, която гарантира професионално отношение към задачите и изрядни резултати на свършената работа.

В счетоводната кантора на Славка Петрова всеки един клиент получава индивидуално отношение и подход, както и възможност да се запознае от близо с извършваната от счетоводна кантора Славконсулт дейност.

Напълно следвайки буквата на закона, счетоводната къща предлага за своите бъдещи клиенти следните видове услуги:

• Изготвяне на месечни и годишни декларации ДДС, декларации за осигуровки
• Водене на ведомости, регистри и отчетни книги
• Изготвяне на трудови договори, ведомости за заплати; назначаване, преназначаване на служители, поддържане на персонални досиета, изчисляване на болнични и отпуски
• Преобразуване на фирми, сливания, ликвидации, изменяне на дейността, прекратяване на дейността
• Данъчни консултации и представляване пред органите на НАП при ревизии, одити и др.
• Представляване пред органите на държавната администрация – НАП, НОИ, НСИ, Агенция по вписванията
• Представляване пред органите на местното самоуправление – общински служби за местни данъци и такси

Славконсулт е отлична възможност за всеки клиент да повери счетоводната дейност на фирмата си в сигурни ръце. Славка Петрова извършва с прецизност всяка една от посочените услуги, адаптирана към постоянно изменящото се законодателство в областта на счетоводството.

Мнения

Напиши мнение за СЛАВКОНСУЛТ - СЛАВКА ПЕТРОВА

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за СЛАВКОНСУЛТ - СЛАВКА ПЕТРОВА! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.