КОНТИМАКС

Контимакс ЕООД - счетоводни услуги, данъчно-правни консултации, изготвяне на годишни декларации, справки, представляване пред държавни и общински органи - НАП, НСИ, Агенцията по вписванията, общинска администрация. Лоялност и сигурност в бизнеса.

Контимакс ЕООД е създадена през 1995 г. и има дългогодишен опит в предоставянето на всякакъв вид счетоводни услуги и данъчно-правни консултации. Фирмата разполага с отлично подготвен екип от висококвалифицирани експерти в счетоводството, благодарение на които създава дълготрайни партньорства с компании в различни браншове – строителство, дърводобив, архитектура, реклама, транспорт, търговия – вътрешна и външна, медицина, неправителствени организации и др.

Мисията на Контимакс е чрез професионално обслужване:

• да предлага високо качество на услугите
• да създава предпоставки за успехи в бизнеса
• да осигурява спокойствие на клиентите, спазвайки срокове и изисквания, породени от нормативните и поднормативни актове в страната
• да спазва конфиденциалност

С ясно поставена цел за предлагане на все по-богат и качествен набор от услуги, както и постоянен преглед на постоянно променящото се законодателство в областта на данъчното право и счетоводството, фирма Контимакс предлага на своите клиенти:

пълно счетоводно обслужване – за клиенти със сключен договор с Контимакс  - подаване на месечни и годишни декларации, подаване на декларации в НАП, болнични листове, изготвяне на ведомости, годишно приключване, представляване пред държавни и общински органи, месечни анализи
данъчно право – консултации за ДДС, консултации за местни данъци и такси, консултации и помощ за избягване на двойно данъчно облагане
изготвяне на трудови договори, поддържане на персонално досие, заверка на осигурителен стаж в НОИ, изготвяне на декларации за предоставяне на информация за осигурените лица
регистрация и пререгистрация на фирми, прекратяване дейността, сливания, преобразуване, ликвидация
правни консултации – търговско, облигационно, корпоративно финансово и административно право

Мнения

Напиши мнение за КОНТИМАКС

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за КОНТИМАКС! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.