ТРЕНЧЕВ ОДИТИНГ И КОНСУЛТИНГ

Фирма ТРЕНЧЕВ ОДИТИНГ И КОНСУЛТИНГ ЕООД предлага счетоводно обслужване, oдит и данъчни консултации на фирми и физически лица.

ТРЕНЧЕВ ОДИТИНГ И КОНСУЛТИНГ предлага счетоводно обслужване, oдит и данъчни консултации на фирми и физически лица.


ТРЕНЧЕВ ОДИТИНГ И КОНСУЛТИНГ предлага на своите клиенти пълно счетоводно обслужване. Работим с фирми от различни браншове – хотелиерство, ресторантьорство, селско стопанство. При нас ще получите качествено и бързо обслужване на атрактивни цени, коректност и професионализъм. Ние ще решим своевременно и компетентно всички счетоводни и административни проблеми в съответствие с действащата нормативна база. Нашият екип от квалифицирани специалисти в сферата на счетоводството и одиторството гарантира удовлетвореността на клиентите.

Счетоводни услуги:
• Плащания от клиенти и осчетоводяване на фактури
• Счетоводна отчетност, съобразно българските и международните счетоводни изисквания
• Интрастат декларации - подготовка и подаване
• Изготвяне и подаване ВИЕС-декларация
• Изготвяне и подаване на дневници за покупките и продажбите и други необходими декларации, свързани със закона за ДДС
• Плащания на доставчици и осчетоводяването на фактурите към тях
• Изготвяне и подаване на месечна декларации по ДДС

Услуги, свързани с работни заплати и социално осигуряване:
• Трудови и хонорарни договори
• Пълен набор документи за постъпване и напускане на работа
• Управление на отпуски и болнични листи
• Управление на счетоводните регистри, свързани със заплати и хонорари
• Администриране на служителите
• Ведомости за заплати
• Съдействие пред НАП
• Изчисление на осигуровки и данъци
• Платежни нареждания за банки
• Съдействие за ревизии
• Консултации
Счетоводни и финансови отчети:

ТРЕНЧЕВ ОДИТИНГ И КОНСУЛТИНГ изготвя финансови отчети:
Месечни
Тримесечни
Годишни

Данъчно планиране и данъчни консултации
• Данъчно планиране
• Лични данъци
• Местни данъци и такси
• Консултации с ДДС


ТРЕНЧЕВ ОДИТИНГ И КОНСУЛТИНГ ЕООД
София, ул. Дечко Йорданов, Бл. 12, Вх. Б, Ап. 21
0887 477175, 02 9586040

Мнения

Напиши мнение за ТРЕНЧЕВ ОДИТИНГ И КОНСУЛТИНГ (2)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ТРЕНЧЕВ ОДИТИНГ И КОНСУЛТИНГ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Любомир Иванов 24 Apr 2014 09:48

Клиент съм на фирма Баланс Консулт-Т и съм изключително доволен от работата им.Водят счетоводството на фирмата ми от няколко години.Препоръчвам ги на всички които имат нужда от счетоводни услуги.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.