СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ ЕВРОСТАНДАРТ

Пълно счетоводно обслужване на фирми, включително годишно счетоводно и данъчно приключване - ГФО и годишен отчет за дейността, ТРЗ и кадри, консултантски услуги, консултации с ДЕС и осигуряване на независим финансов одит, правни услуги и още.

Пълно счетоводно обслужване на фирми, организация на цялостното счетоводство, текущо счетоводно отчитане, регистрация и дерегистрация по ЗДДС - задължителна и по избор, складово стопанство по вид, количество и стойност, ТРЗ и кадри, годишни данъчни декларации, годишен отчет за дейността и годишен финансов отчет, административни, трудови и правни консултации, консултации с ДЕС и осигуряване на независим финансов одит, методическо ръководство, съгласно счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в страната.
 За повече информация, моля посетете нашата уеб-страница - www.eurostandart-bg.com

Счетоводна компания Евростандарт е специализирано счетоводно предприятие по смисъла на ЗС (Закона за счетоводството). Извършваме консултации по въпросите на осигурителното и данъчното право, по въпроси от ежедневен оперативен характер, както и за стратегическото и по-дългосрочно планиране на приходна и разходна част на бюджетирането, на базата на счетоводното отчитане, правено за фирмата. При работата си спазваме съществуващата в страната нормативна уредба и гарантираме за прилагането на последните практики в професионалното счетоводство.
 

Основните приоритети на нашата компания са:

  • постигане на дългосрочни и лоялни бизнес взаимоотношения, изградени при спазването на етични и морални норми;
  • предлагане на висококачествени счетоводни услуги на конкурентни цени; - гъвкавост при вземане на точните решения в критични моменти; - осигуряване на своевременна финансова и счетоводна информация, която да улеснява управлението на Вашия бизнес и вземането на решения;
  • защитаване на интересите и времето на клиента.

Прилаганата от нас политика се основава на коректност, отзивчивост и внимание към всеки наш клиент.
 От началото на своето съществуване Счетоводна компания Евростандарт започва да изгражда авторитета си на лоялен и сигурен партньор. Фирмата натрупа опит и изгради авторитет, а броят на обслужваните от нас фирми е над тридесет и шест, повечето от тях действащи в различни сфери на икономиката.
 Спирайки се на нас, Вие избирате да изпълняваме функциите на Ваш главен счетоводител и съставител на годишния финансов отчет на фирмата Ви.
 

Предимства при избор на счетоводно обслужване от Счетоводна компания Евростандарт:

  • отпада необходимостта от поддръжка на счетоводен отдел във Вашата фирма
  • ние се грижим вместо Вас за актуалните промени в законодателството и нормативната база в страната, касаеща счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство
  • информацията и анализите получавате от управителя ни, който контролира работата на екипа. Така Вие извличате конкретни икономически изгоди, най-вече чрез минимизиране на данъците, плащани от фирмата Ви
  • никакъв риск от внезапно напускане на счетоводител и хаос в счетоводната отчетност до откриване на нов

Услугите, които предлагаме са: абонаментно счетоводно обслужване, съставяне на годишни финансови отчети за НАП и НСИ, изготвяне на годишни данъчни декларации, регистрации по ЗДДС, изготвяне на справки-декларации по ЗДДС, декларации по системата ИНТРАСТАТ, подаване на данни в НАП, всичко свързано с трудово - осигурителното законодателство, одиторски услуги, обявяване на годишни финансови отчети в Агенция по вписванията и други.

Други услуги, предоставяни от компанията:

  • Независим финансов одит
  • Консултации с дипломиран експерт-счетоводител, по въпроси на данъчното, осигурителното, трудовото и счетоводното законодателство и правна рамка - консултации в правната сфера
  • Регистрации, промени и прекратяване на фирми - услугите се извършва от висококвалифициран адвокат към компанията

 

 

Мнения

Напиши мнение за СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ ЕВРОСТАНДАРТ (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ ЕВРОСТАНДАРТ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Васил Лазаров 22 Jul 2015 14:04

препоръчвам

СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ ЕВРОСТАНДАРТ ни правят пълно счетоводно обслужване и сме много доволни. Винаги точни и коректни и в час с всички законодателни промени.Препоръчвам ги на всичките си познати.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.