АДВОКАТ ХРИСТО РУСИНОВ

Наказателно право. Защита в полиция и Съд. Защита срещу актове и наказателни постановления, административни дела. Непозволено увреждане. Обезщетения за вреди от всякакъв характер, включително при ПТП. Облигационно право. Договори.

Адвокат Русинов Христо е магистър по право и адвокат от кариерата, Решение на АС  N:82/ 1992 год., рег. N:1900031927. Дейността му представлява помощ, съдействие и защита на физически и юридически лица по наказателни, граждански  и административни казуси (случаи). Има дългогодишна практика и професионален опит в областта на административното, наказателно и гражданско право - най-вече облигационно, както и в областта на непозволеното увреждане - обезщетения за вреди от всякакъв характер.

Адвокат Русинов практикува защита в Досъдебната и Съдебна фази на Наказателния процес по обвинения в убийство, телесна повреда, обида и клевета,  кражба, грабеж, присвояване, измама,разврат, престъпления против митническия режим, документни престъпления, престъпления против реда и общественото спокойствие, престъпления по транспорта - особено по Защита на участниците в ПТП и други.

Практикува още:

Административно право - защита срещу актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления, водене на административни дела, особено при Върховния административен съд

Непозволено увреждане - обезщетения за имуществени и неимуществени вреди от всякакъв характер, включително за трудови злополуки и професионални заболявания, както и дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Предявяване на граждански искове в наказателния процес.

Помощ за пострадали от пътно-транспортни произшествия - ангажиране на гражданската отговорност на Застрахован и/или Застраховател по повод ПТП, с цел получаване на парични обезщетения

Облигационно право - преддоговорни отношения, сключване на договори, изпълнение и неизпълнение на договори, договорна отговорност и обезщетения, погасяване на облигационни отношения. Изготвяне на документация за участие в обществени поръчки и участие в такива. Обжалване рещения за избор на изпълнител на обществена поръчка.

Право на ЕС: Жалби до ЕСПЧ - Страсбург.

 За контакти:
Адрес: гр. София
*Приемът се осъществява в предварително определен по телефона час.


Телефон: 0 888 416 555
Е-мейл: info@advokatrusinov.com
 

Мнения

Напиши мнение за АДВОКАТ ХРИСТО РУСИНОВ (2)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за АДВОКАТ ХРИСТО РУСИНОВ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Иван Цветков 24 Nov 2014 17:07

Няма нужда от допълнително представяне!Търсех си утвърден адвокат, защото проблемите ми бяха сериозни и останах доволен, много доволен!Иван Цветков

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.