НОТАРИУС АНДРИЯН БАЛЧЕВ (391)

Нотариална кантора Андриян Балчев извършва всякакъв вид нотариална дейност, според законодателството на Република България. Всички такси са определени с Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Нотариус Андриян Балчев работи като нотариус в град София. Роден е на 30 септември 1964г. в град Добрич. Възпитаник е на Немската езикова гимназия „Гео Милев“ в град Добрич. През 1989 година завършва Висшия институт на МВР в София с две специалности – „Охрана на обществения ред и борба с криминалната престъпност“и „Право“ – квалификация „юрист“.

Нотариална кантора Андриян Балчев функционира от 2000 година. Нотариус Андриян Балчев и неговият екип: помощник-нотариус по заместване, юрист и деловодител, подхождат към всеки клиент с компетентност и индивидуално внимание. При удостоверяването на всеки документ се спазват разпоредбите и процедурите, предвидени в Закона, изисква се е и се проверява пълния набор документи, необходими за съответното нотариално производство, дават се всички разяснения, тълкувания, указания и насоки, така че клиентът да бъде напълно информиран и сигурен в извършените в нотариалната кантора удостоверителни действия.

Максималната бързина, с която обслужваме нашите клиенти е важен елемент от работата на служителите в кантората. За удобство на посетителите, могат предварително да се записват часове. Кантората разполага с всички видове офис техника. Заплащането може да се извършва и през POS устройство.

Нотариална кантора Андриян Балчев извършва вскакъв вид нотариална дейност, според законодателството на Република България. Всички такси са определени с Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Сред предлаганите от Нотариална кантора Андриян Балчев услуги са:

 • консултации за прехвърляне на недвижими имоти и МПС
 • набавяне на необходими документи за сделки с недвижими имоти
 • подготовка на нотариални актове
 • изготвяне на пълномощни
 • нотариални услуги
 • консултиране при прехвърлянето на собственост върху имущество и моторни превозни средства
 • изискване, събиране и обработка на документи за изповядване на сделки с недвижими имоти
 • договори за доброволни делби на имоти
 • сключване на брачни и предбрачни договори
 • удостоверяване на завещания, съдържание, дати
 • договори за прехвърляне на дялове и акции
 • удостоверяване верността на преписи от официални документи
 • консултации за унаследени имоти в семейство и при раздържавяване
 • сделки с нотариални актове, ипотеки
 • подписи на частни документи
 • нотариални покани
 • протестиране на решения на правораздавателни органи
 • завещания
 • правки, протоколи, консултации, договори, пълномощни, декларации, сделки с МПС
 • сключване на сделки с нотариални актове: покупка, продажба, дарение, замяна, подялба, ипотекиране
 • удостоверяване верността на книжа
 • нотариални и саморъчни завещания
 • изготвяне и проверка на документи, устни и писмени консултации, посредничество за изясняване на волята на страните, извършване на справки и др.

Посещение на място при клиент, на домашен адрес или адрес на офис.
 

Мнения

Напиши мнение за НОТАРИУС АНДРИЯН БАЛЧЕВ (391) (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за НОТАРИУС АНДРИЯН БАЛЧЕВ (391)! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Желязко Цанев 18 Jul 2015 16:42

Мога да кажа много добри думи за нотариус Балчев. Използвахме услугите му за сделка с недвижим имот. Подготви всички документи експедитивно, всичко беше изрядно и точно. Не сме имали никакви спънки и проблеми. Много добър професионалист.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.