Нотариуси в София

 

телефон: 0887 414 444 ;

София, кв. Лозенец, ул. Неразделни 6

 

Нотариус Станислав Филипов извършва правни сделки с нотариални актове, договори, пълномощни, декларации, разписки и други документи с нотариална заверка на подпис, прехвърляне МПС; консултации в областта на вещното и търговското право.

 

телефон: 029542554; 029521662

София, ул. Скобелев 16

 

Нотариални услуги, включващи посещение на адреси, консултации за прехвърляне на недвижими имоти и МПС, набавяне на необходими документи за сделки с недвижими имоти, изготвяне на пълномощни и подготовка на нотариални актове.

 

телефон: 028736572; 0888 362 620

София, бул. Цариградско шосе 101, бизнес център Актив, ет. 2

 

Кантората е между х-л'Плиска и ' 4-ти км',в БЦ 'Актив',на спирка'ж.к. Изток'/Студентски общежития/.Сделки с недвижи имоти,с МПС, удостоверявания на подписи,дата,съдържание, пълномощни,декларации,преписи,нотариални покани,конст.протоколи и др. по ЗННД

 

телефон: 0888 656 790 ;

София, ул. Отец Паисий 17, ет. 1, офис 1

 

Нотариална кантора Андриян Балчев извършва всички видове нотариална дейност, според законодателството на Република България. Всички такси са определени с Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

  Карта    
 

телефон: 029531838;

София, Център, ул. Княз Борис I 156, ет. 1 ап. 4

 

Нотариус Ваня Карасанова-Тончева извършва сделки с недвижими имоти и МПС-та, удостоверяване на подписи, съдържание, преписи, пълномощни, декларации, ипотеки, завещания,брачни договори и др. нотариални услуги.

  Карта    
 

София,

 

Наказателно право: Защита в полиция и Съд. Административно: Защита срещу актове и наказателни постановления, административни дела. Непозволено увреждане: Обезщетения за вреди от всякакъв характер, включително при ПТП. Облигационно право: Договори.

  Карта    
 

телефон: 0888 345 680 ;

София, жк. Надежда, ул. Стражица 7

 

Офисът на нотариус Даниела Иванова се намира в жк. Надежда на ул. Стражица №7. Нотариусът извършва всички предвидени в закона нотариални удостоверения, включително с посещение до дома или офиса Ви. Езици за комуникация - френски, английски и руски.

 

телефон: 029877788;

София, бул. Шипченски проход 47, ет. 2

 

Нотариална кантора Енчо Енчев се намира в центъра на София, непосредствено до основни финансови институции, съдилища и адвокатски кантори. Извършва всички предвидени в закона нотариални удостоверявания, включително с посещение до офиса Ви.

  Карта    

телефон: 029508193

адрес: София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 61, вх. Б ет. 2

 

телефон: 029814166

адрес: София, Ангел Кънчев 10, вх. 1 ет. 2

 

телефон: 029867490

адрес: София, Георги.С.Раковски 161 Вх.А, партер

 

телефон: 029815867

адрес: София, Александър Стамболийски 40, ет. 1

 

телефон: 029515246

адрес: София, Петко Каравелов 36, ет. 1 ап. 2

 

телефон: 029864017

адрес: София, Струмица 8, вх. 1, партер

 

телефон: 029831360

адрес: София, Екзарх Йосиф 55

 

телефон: 029863053

адрес: София, Аксаков 7

 

телефон: 028518751

адрес: София, Неофит Рилски 1, ет. 1

 

телефон: 029893489

адрес: София, Граф Игнатиев 47А

 

телефон: 0888 378 358

адрес: София, Христо Ботев 76, ет. 3

 

телефон: 029894357

адрес: София, Л. Каравелов 30, ет. 1