Консултантска дейност в Хасково

ВИТРАЖ

Телефон: 0888811584

Хасково, бул. Сан Стефано 14, ет. 2

Витраж ООД е с основна дейност проучване и проектиране в областта на строителството. Геодезични услуги. Кадастър. Реконструкции на съществуващи сгради и пространства. Изготвяне работни инвестиционни проекти. Ние проектираме и реализираме Вашите идеи!

АДВОКАТСКА КЪЩА СТОЯНОВ И СЪДРУЖНИЦИ

Телефон: 0879650644; 0877928201

Хасково, ул. Хан Кубрат 8, ет. 4, ап. 23

Адвокати - наказателно право и гражданско право, правни консултации, юридически услуги, специализирани правни консултации по тежки криминални дела-контрабанда, наркотици, убийства, трафик и др., семейно, наследствено, търговско право, регистрация

Телефон: 02 8682078

Адрес: София, бул. Никола Вапцаров 23, ет.4,ап.10

Телефон: 038662940,038662941,0888442565

Адрес: Хасково, ул. Княз Ал.Богориди 10

Телефон: 088 5326846

Адрес: Хасково, ул. Сан Стефано 3А

Телефон: 02 980 50 55

Адрес: София, ул. Леге 15

Телефон: 076 600272

Адрес: Перник, Софийско шосе 15/16 Б

Телефон: 038 664617

Адрес: Хасково, България 150, к-с 21 век