Строителен надзор в България

ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ

София, ул. Драган Цветков 23, бл. А, ет. 6

Тюф Рейнланд България ЕООД се занимава с одитиране, контрол на системи за управление, сертифициране на предприятия, производствени процеси, специализиран персонал, изделия и услуги, в съответствие с международните стандарти.

КОНТРОЛТЕСТ

Телефон: 0889902618

Русе, ул.ТЕЦ Изток 16, бл. 6, ет.1

Разрушаващ и безразрушителен контрол на качеството за продукти, материали и съоръжения. Диагностика и контрол на електрически уредби и съоръжения. Технически надзор на СПО. Орган за оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане.

НБС-ИНЖЕНЕРИНГ

Варна, ул. Кирил Шиваров бл. 1А

НБС-Инженеринг ООД извършва консултантска дейност в строителството и проектирането, упражнява строителен надзор, инвеститорски контрол, изготвя оценки на инвестиционни проекти, технически паспорти за строежи, изпълнява функциите на инженер по ФИДИК.

КОНТРОЛТЕСТ

Телефон: 029788114

София, бул. Асен Йорданов 12

Разрушаващ и безразрушителен контрол на качеството за продукти, материали и съоръжения. Диагностика и контрол на електрически уредби и съоръжения. Технически надзор на СПО. Орган за оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане.

ЕСМ

Телефон: 058603752; 058602913

Добрич, ул. Независимост 40, вх. А, ап. 5

Фирма ЕСМ ЕООД е лицензирана за извършване на консултантска дейност и независим строителен надзор от 1999г. Фирмата осъществява надзор във всички сфери на строителството. Ние сме член на БААИК и сме сертифицирани по ISO 9001-2000.

ДЕДАЛ

Несебър,

Строителен надзор фирма ДЕДАЛ ЕООД. Извършва геодезия и картография, кадастър. Обучение и консултантска дейност, енергийна ефективност.

ПРОЕКТ ПАРТНЕРС

София, ул. Люба Величкова 10-Б, ет.4

Проект Партнерс ЕООД предлага консултантски услуги в областта на проектирането, ръководството и изпълнението на инженерни обекти в строителството за архитектура, газоснабдяване, електроинженерство, транспортно строителство и др.

ЦВЕТАН СЕЛМЕДИНОВ СЕЛМА

Гоце Делчев, Брегалница 3

Фирмата се занимава със строителен надзор и оценка на недвижими имоти.

КОБАЛТ ГРУП

Етрополе, Георги Димитров 2

Комплексно обслужване в областта на открито разработване на минни обекти и кариери, извършване на контролирани взривявания в строителството, разрушаване на сгради и съоръжения, раздробяване на скали, прокарване на пътища и др.

Телефон: 087 8801415

Адрес: Плевен, Дойран 160 ет. 5 ап. 505