Енергийна ефективност

Енергийната ефективност е доста нашумяло напоследък понятия, което има своето изражение основно в 2 аспекта: битов и промишлен.

В битов аспект предимствата са:

- качествени енергоспестяващи мерки, които значително ще намалят сметките Ви за отопление;

- по-голямо удобство и домашен уют;

А дейностите за постигане на енергийна ефективност са:

- закупуване и монтаж на дограма;

- изолация на стени, покриви, подове;

- печки и котли на биомаса;

- слънчева водонагряваща система;

- сградна фотоволтаична система;

- енергоефективни газови котли, бойлери, системи;

- термопомпени системи ( климатици);

- газификационни системи и системи за централно управление.

Енергийната ефективност в сферата на промишлеността и производството се изразява в технологии за производството на енергетично и автоматизирано оборудване за нуждите на електропреносната мрежа и промишлеността, които дават възможност на предприятията да подобрят ефективността си, намалявайки вредните емисии, както и в използването на алтернативни източници на енергия.

По програми за енергийна ефективност работят и консултантски фирми, които извършват услуги по проектиране и строителство, оценка за съответствие на проекти, строителен надзор, обследване за енергийна ефективност, оценка проекти за енергийна ефективност, сертифициране на сгради, издават необходими лицензи.