МОНТАЖИ КО

Основана през 2007 г. фирма МОНТАЖИ КО ЕООД се доказа като динамично, бързоразвиващо се дружество в областта на управлението и изпълнението на строително-монтажни дейности в енергетиката, промишленото и гражданското строителство.

МОНТАЖИ КО ЕООД е динамично, бързоразвиващо се дружество в областта на управлението и изпълнението на строително–монтажни дейности в енергетиката, промишленото и гражданското строителство.
Част от дейностите на фирмата са:

 •  Управление и изпълнение на проекти в енергетиката, промишленото и гражданско строителство;
 • Производство и монтаж на метални конструкции;
 • Монтаж, преустройство и ремонт на електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, електрически инсталации, тръбопроводи, съоръжения под налягане и подемни съоръжения, монтиране на контролно-измервателни прибори и автоматика, демонтаж и монтаж на комплектни заводи;
 • Изграждане на транзитни, преносни и разпределителни газопроводи;
 • Изграждане на улично, промишлено и битово осветление в урбанизирани територии и националната пътна инфраструктура.

  Фирмата базира своята политика върху следните принципи:
  • прилагане на оптимални съвременни технически решения и технологии в изпълнението на строително–монтажни дейности (СМД)
  • укрепване и разширяване позициите на сериозен изпълнител на СМД
  • удовлетворяване изискванията на Възложителите и надхвърляне на техните очаквания, изпълнявайки СМД с високо качество и в договорените срокове
  • изграждане на още по добри партньорски взаимоотношения с Възложителите и доставчиците
  • непрекъснато усъвършенстване


            „МОНТАЖИ КО” ЕООД изпълнява своята дейност при строго спазване изискванията на възложителите, инвестиционните проекти и националното законодателство, като следи за постоянното подобряване осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда, на база внедрени и разработени системи за управление на качеството - БДС EN ISO 9001:2008, околната среда - БДС EN ISO 14001:2005, здравословни и безопасни условия на труд - BS OHSAS 18001:2007. Декларирайки ангажимент за доброволно изпълняване на всички изисквания, които трябва да спазваме като работодател, чрез дейности, свързани с опазване на неприкосновеността, здравето, правата и благоденствието на нашите служители, ние заявяваме стремежа си да бъдем социално отговорно дружество и разполагаме с внедрена система за Управление на Социалната отговорност по стандарт: SA 8000:2008. Политиката, която сме възприели, е насочена към корпоративно стратегическо управление, засягащо не само вътрешната организация на МОНТАЖИ КО ЕООД, но и нашата позиция в обществото като цяло. Стремим се към устойчиво икономическо развитие, коректни трудови отношения с работещите, техните семейства, местната общност и други заинтересовани страни, с цел подобряване качеството на живот.


             "Строително-монтажните дейности си приличат, но за всеки обект ние влагаме повече технически усет и подхождаме строго индивидуално, за да допринесем за правилното функциониране на монтираните от нас машини и съоръжения!"

 

Може да ни намерите на адрес:
гр. София 1220, бул. Илиянци 72 (бившата ул. Пробуда 14).
 

Мнения

Напиши мнение за МОНТАЖИ КО

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за МОНТАЖИ КО! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.