В и К - строителство

Преди малко повече от стотина години хората са носели вода от кладенеца и са изхвърляли нощното гърне навън. Днес в почти всяко населено място има водоснабдяване и канализация.

Фирмите, ангажирани с В и К, изграждат промишлена тръбопроводна арматура и улични водопроводи и канали и подменят тръбопроводи при реконструкция, модернизация или основен ремонт на сгради.

Освен с тръби и шахти голяма част от фирмите за В и К строителство се занимават и с вентилационни инсталации, радиатори и водомери.