КООПЕРАТИВНА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА

Кооперативна Охранителна Фирма предлага 24-часова въоръжена и невъоръжена физическа охрана на територията на цялата страна, с висококвалифицирани служители, умеещи да предвиждат и анализират възможни заплахи и опасности. 28 години сигурност!

КОФ /Кооперативна Охранителна Фирма/ е създадена през 2001г. Наследник е на 'ЦЕРТУС' - една от първите охранителни фирми в страната, основана през 1991г. В своята 28-годишна дейност на охранителния пазар дружеството успешно охранява различни по вид и характер обекти – правителствени /министерства, комитети, държавни и изпълнителни агенции/, дипломатически представителства /посолства и резиденции/, банки, научни институти, промишлени, строителни и транспортни организации, болнични и лечебни заведения, хотели и почивни комплекси, вериги магазини, жилищни комплекси от затворен тип, мини, автомобилни сервизи, паркинги, гаражи и други. За успешно изпълнени договори дружеството получава многобройни благодарствени писма. Това е атестат за авторитета му и добра основа за бъдещи успехи.

Физическа охрана - КОФ предлага 24-часова въоръжена и невъоръжена физическа охрана на територията на цялата страна, с висококвалифицирани служители, умеещи да предвиждат и анализират възможни заплахи и опасности, да предприемат адекватни превантивни мерки и тактически действия за тяхното предотвратяване и пресичане. За гарантиране на максимална сигурност на нашите Възложители/Клиенти, дружеството разработва, на основание на конкретен и задълбочен анализ на оперативната обстановка на обектите, съответни мерки и мероприятия, включително дежурни и подсилващи мобилни автогрупи, подходящо въоръжени и снаражени с необходимото оборудване и помощни средства за защита.

Охрана на масови мероприятия - КОФ предоставя услуга охрана на мероприятия чрез организиране на безпрепятствено провеждане на обществени прояви, изложби, концерти, презентации, бизнес мероприятия, спортни състезания и всички други дейности, имащи краткосрочен характер. Всички охранители са подбрани след специално обучение, тестове и разнообразни програми, включващи специфични познания и умения.

Технически системи за сигурност - Алармени системи Опазване на имущество и ценности в голяма степен се решава с инсталирането на охранителни системи и последващо реагиране от специализирани звена. Проектираме, изграждаме и поддържаме алармени системи за сигурност, подходящи за големи и малки помещения - апартаменти, къщи, офиси, магазини; административни сгради; промишлени сгради и складови помещения; големи търговски обекти и площи; хотелски и развлекателни комплекси.

Контрол на достъп - Системите за контрол на достъп и работно време все повече се използват в производствени и обществено-административни сгради за пропусквателен режим, отчитане на присъствие, спазване на работно време и за нуждите на ТРЗ, както и за осигуряване на нерегламентиран достъп. Видеонаблюдение в тази област предлагаме многообразие от системи за видеоконтрол и видеонаблюдение, включващи специализирана техника, модерно оборудване, иновации и IP технологии.

Пожароизвестяване - За изграждане на пожароизвестителни инсталации използваме разнообразна по вид техника, като за всеки обект се прави индивидуален анализ, проектиране и изграждане с най-подходящата система за сигурност, съобразена с функционалното му предназначение, пожарна опасност - степен на риск и според изискванията на конкретния възложител. КОФ предоставя експертна помощ при проектиране, инсталация и поддръжка на пожароизвестителна и пожарогасителна техника, базирани на последните постижения, новости и приложения в тази сфера.

Качеството е главна цел на дружеството. Затова ръководството провежда непреклонна политика за високо качество на предлаганата услуга. За целта дружеството: 

  • притежава сертификат за качество по ISO 9001-2008;
  • притежава застрахователен сертификат за покриване на застрахователни рискове, като възможност за обезщетение за нанесените по вина на фирмата щети на клиенти;
  • поема пълна имуществена отговорност при нанесени материални щети на охраняваните обекти, в резултат на виновно неизпълнение на поетите задължения;
  • постоянно повишава квалификацията на служителите си, прилагайки съвременни програми за подготовка и преподготовка.

ЧЛЕНСТВО - КОФ е член и съучредител на 'Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана'- НАФТСО, учредена на 12.12.2001г. в гр. София, в дейността на която взема активно участие. Дружеството е коректен партньор и се ползва с добро име на пазара на охранителните услуги.

Мнения

Напиши мнение за КООПЕРАТИВНА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за КООПЕРАТИВНА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.