Охранителни услуги

"Да направим живота по-сигурен!"- това мото е в основата на дейността на всяка себеуважаваща се компания, предлагаща охранителни услуги.

Фирмите за охранителни услуги са компании с опит и традиции в областта на сигурността. Предлагат съвременни охранителни решения, гарантиращи  безопасността и защитата на клиентите си .

Услугите, които предлагат компаниите от бранша "ОХРАНИТЕЛНИ УСЛУГИ"  са функционално структурирани следните направления:

-          физическа охрана;

-          СОТ;

-          Системи за сигурност;

-          VIP услуги;

-          Детективски и консултантски услуги;

-          Правна помощ и юридическа защита.

Допълнителна дейност , широко застъпена през последните години от фирмите за охранителни услуги и обусловена от икономическата криза, обхванала нашата страна е събирането на особено трудни, забавени и усложнени юридически казуси и вземания от некоректни длъжници, към финансови институции, предприятия и физически лица .