Нотариуси в Кюстендил

НОТАРИУС МИЛЕНА ТОДОРОВА - 604

Кюстендил, бул. Цар Освободител 76, ет. 2

Нотариус Милена Тодорова извършва правни сделки с нотариални актове, договори, пълномощни, декларации, разписки и други документи с нотариална заверка на подпис, прехвърляне МПС, консултации в областта на вещното и търговското право.

Телефон: 078 522 512

Адрес: Кюстендил, ул. Цар Освободител 64 ет. 2

Телефон: 078 520437

Адрес: Кюстендил, ул. Търговска 13

Телефон: 078 522289

Адрес: Кюстендил, ул. Гороцветна 35

Телефон: 078525829

Адрес: Кюстендил, Демокрация 1