Геодезия и картография в Варна

СТОМИЛ - 91

Телефон: 052635121; 0888393981

Варна, бул. Владислав Варненчик 99, офис 3

Стомил - 91 е фирма за геодезия и извършване на геодезически услуги, вертикално планиране и проектиране, кадастър и трасиране. Фирмата е специализирана в изготвянето на кадастрални и регулационни планове, изготвяне на схеми на самостоятелни обекти.

ГЕОМАКС

Варна, бул. 8-ми Приморски полк 128 ет. 3, стая 310

Геомакс ООД е с 11 годишен опит в сферата на комплексните геодезически услуги. Извършваме геодезическо проучване и проектиране. Трасиране. Кадастрални планове. Вертикално планиране. Изработване на ПУП. Експертно и качествено обслужване.

ДАТ КОНСУЛТ БГ

Телефон: 0884150404

Тополи, ул. Христо Патрев 48

ДАТ Консулт БГ e геодезическа и проектанска фирма специализирана в дейности по геодезия - трасиране, нивелация, тахиметрия, определяне площ, даване на ниво.Извършране на услуги свързани с обекти от ниското строителство.

АССА 85

Телефон: 0888637042; 052612619

Варна, ул. Братя Георгиевич 36, офис 9

Всички видове архитектурни и геодезически дейности. Дейности по кадастъра. Трасиране на обекти. Вертикални планировки. Изработване на кадастрални, регулационни, земеразделни планове, ПУП. Заснемане на подземни проводи. Прецизна нивелация.

Телефон: 0885821150

Адрес: Варна, ул. Панагюрище 17, ет.3, офис 19

Телефон: 052 621380

Адрес: Варна, Георги Бенковски 64

Телефон: 052600745

Адрес: Варна, ул. Генерал Паренсов 3, вх. В, ап. 67

Телефон: 052 654907

Адрес: Варна, Брегалница 28

Телефон: 052383116

Адрес: Варна, бул. Съборни 11, офис 14