СТОМИЛ - 91

Стомил - 91 е фирма за геодезия и извършване на геодезически услуги, вертикално планиране и проектиране, кадастър и трасиране. Фирмата е специализирана в изготвянето на кадастрални и регулационни планове, изготвяне на схеми на самостоятелни обекти.

Стомил – 91 ООД е фирма, занимаваща се с извършването на геодезически и кадастрални услуги. С екип от висококвалифицирани инженери - специалисти Стомил-91 може да окликне на нуждите на своите клиенти. Фирмата разполага с модарена техника и специализиран софтуер, благодарение на което изготвя:

•    Геодезическо заснемане на обекти
•    Проектиране на схеми на самостоятелни обекти
•    Заснемане на сгради, имоти и съоръжения
•    Трасиране на сгради, имоти и съоръжения
•    Изготвяне на кадастрална карта
•    Създаване на кадастрални регистри
•    Изготвяне на проекти за изменения на кадастрална карта
•    Дигитализиране и векоризиране на карти
•    Вертикално планиране
•    Тахиметрични снимки
•    Делби на поземлени имоти

С дългогодишен опит в сферата на геодезията и кадастъра фирма Стомил – 91 предлага на своите клиенти качество, коректност и конкурентни цени. Фирмата е вписана в регистъра на Агенцията по геодезия картография и кадастър като правоспособно лице за извършване на изброения набор от услуги.

За нас най-важна е удовлетвореността на нашите клиенти, като считаме, че те са най-добрата реклама за нас.

Очакваме ви!


Свържете се с нас на адрес:
Варна, бул. Владислав Варненчик № 99, ет.1, ап.3
Тел: 052 635 121, 0888 393981, 0885 393 918
Имейл: stomil91@abv.bg

Мнения

Напиши мнение за СТОМИЛ - 91 (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за СТОМИЛ - 91! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Йонко Георгиев 22 Jul 2015 12:48

СТОМИЛ - 91 ми изработиха тахиметрична симка на един имот. Препоръчвам ги, справиха се много бързо и професионално. Разбират си от работата.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.