АССА 85

Всички видове архитектурни и геодезически дейности. Дейности по кадастъра. Трасиране на обекти. Вертикални планировки. Изработване на кадастрални, регулационни, земеразделни планове, ПУП. Заснемане на подземни проводи. Прецизна нивелация.

Фирма АССА 85 ЕООД работи в областта на архитектурата, геодезията и кадастъра, като притежава всички необходими лицензи за извършване на тези услуги. Имаме богата практика в:

 • изработване и попълване на кадастрални и специализирани карти
 • изготвяне на всякакъв вид архитектурни проекти
 • трасиране на имоти, парцели, сгради и съоръжения
 • извършване на вертикални планировки, даване на строителна линия и ниво и други дейности
 • GPS измервания
 • изработване на застроителни, регулационни и нивелетни планове
 • Следене деформации на сгради и съоръжения
 • Прецизни нивелации

Във фирмата работят висококвалифицирани инженери, архитект и техници. Разполагаме с най-съвременна техника за измерване и обработка на данните.

Фирмата притежава следните лицензи за извършване на различни архитектурни и геодезически дейности:

 • Удостоверение за пълна проектантска правоспособност на инж. Ангел Ангелов за изпълнение на част геодезическа от Инвестиционното проектиране;
 • Удостоверение за пълна проектантска правоспособност на инж. Стоян Ангелов за изпълнение на част геодезическа от Инвестиционното проектиране;
 • Удостоверение за пълна проектантска правоспособност на арх. Катерина Христова за изпълнение на част архитектура от Инвестиционното проектиране;
 • Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра на АССА 85 ЕООД, издател Агенция по Геодезия, картография и кадастър;
 • Лиценз за оценители на земеделски земи и подобренията върху тях, издател М-во на Земеделието и Горите;
 • Сертификат за оценка на недвижими имоти

Описание на техническите възможности:

 • GPS Leica GS09
 • Презицен нивелир Geomax ZDL700
 • Тотални станции Topcon
 • Компютри с лицензиран софтуер за кадастър и обработка на данни
 • Широкоформатен плотер
 • 2 бр. високопроходими автомобили

 Ние предлагаме следните услуги:

 • Проектиране на жилищни, обществени и производствени сгради
 • Проекти по част геодезия в инвестиционното проектиране (вертикално планиране)
 • Застроителни, регулационни и нивелетни планове
 • Кадастрални карти и кадастрални планове
 • Трасиране
 • Геодезически мрежи, нивелации и GPS измервания
 • Изследване на деформации

Извършваме услуги на цялата територия на България.

Не се колебайте да се свържете с нас!

Мнения

Напиши мнение за АССА 85 (5)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за АССА 85! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Асса 85 ни изработиха архитектурен проект за къща, ангажираха се и със съпътстващите дейнисти по кадастъра. Точни и коректни, работят на високо ниво и в сътрудничество с клиента. Поздравявам ги за професионализма и усърдието.

B Nechev 11 Feb 2011 14:48

Коректна във всяко едно отношение.

Vilemina 23 Nov 2010 17:39

Za firmata

Mnogo dobra firma s golqm uspeh i ka4etvo!

arh.Hristova 20 Oct 2010 21:59

Точни и коректни, съвместната работа с тях е качествена и бърза, благодарение на техниката с която разполагат и добре подготвеният им екип.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.