Жилищно строителство в Бургас

СРЕГИ

Бургас, бул. Стефан Стамболов 96, ет.2, офис 3

Строителна фирма Среги вече 26 години професионално и качествено изгражда административни, жилищни и промишлени сгради. Обезпечени сме със собствена механизация и производствено-техническа база. Изпълняваме строително-монтажни работи в срок.

ХИТ-А

Бургас, Хан Крум 51

Строителство и ремонт на промишлени, обществени и жилищни сгради. Производство на бетонови и варови разтвори. Всички видове заготовки и монтаж на арматура.

Телефон: 056 819180

Адрес: Бургас, ул. Ал. Стамболийски 24

Телефон: 056 814185

Адрес: Бургас, ул. Александър Стамболийски 38

Телефон: 0897 88 45 66

Адрес: Бургас, Братя Миладинови бл. 18 ет. 13

Телефон: 0590 62 058

Адрес: Бургас, ул. Одрин 2

Телефон: 056 840378

Адрес: Бургас, Цар Симеон I 28 ет. 1

Телефон: 056 836011

Адрес: Бургас, Ивайло 97

Телефон: 056 81 33 13

Адрес: Бургас, Стефан Стамболов 120