Жилищно строителство в Бургас

СРЕГИ

Бургас, бул. Стефан Стамболов 96, ет.2, офис 3

Строителна фирма Среги вече 26 години професионално и качествено изгражда административни, жилищни и промишлени сгради. Обезпечени сме със собствена механизация и производствено-техническа база. Изпълняваме строително-монтажни работи в срок.

ХИТ-А

Бургас, Хан Крум 51

Строителство и ремонт на промишлени, обществени и жилищни сгради. Производство на бетонови и варови разтвори. Всички видове заготовки и монтаж на арматура.

Телефон: 056 81 33 13

Адрес: Бургас, Стефан Стамболов 120

Телефон: 056 830866

Адрес: Бургас, ул. Христо Ботев 93

Телефон: 056 840130

Адрес: Бургас, Вардар 26

Телефон: 056 821316

Адрес: Бургас, Асен Златаров 7

Телефон: 056 810981

Адрес: Бургас, Тройката Тройката 4

Телефон: 056 828 954

Адрес: Бургас, Хан Крум 5

Телефон: 056 836 784

Адрес: Бургас, Стефан Караджа 3

Телефон: 056 821 558

Адрес: Бургас, Асен Златаров 21