Жилищно строителство в Бургас

СРЕГИ

Телефон: 056834222

Бургас, бул. Стефан Стамболов 96, ет.2, офис 3

Строителна фирма Среги вече 26 години професионално и качествено изгражда административни, жилищни и промишлени сгради. Обезпечени сме със собствена механизация и производствено-техническа база. Изпълняваме строително-монтажни работи в срок.

ХИТ-А

Бургас, Хан Крум 51

Строителство и ремонт на промишлени, обществени и жилищни сгради. Производство на бетонови и варови разтвори. Всички видове заготовки и монтаж на арматура.

Телефон: 056 841127

Адрес: Бургас, Александровска 16

Телефон: 087 8507169

Адрес: Бургас, ул. Цар Симеон 69 вх. 1 ет. 2

Телефон: 056 842276

Адрес: Бургас, Цар Калоян 22А ет. 1

Телефон: 056 828476

Адрес: Бургас, Александровска 51 ет. 4

Телефон: 056 840378

Адрес: Бургас, Цар Симеон I 28 ет. 1

Телефон: 056 836 784

Адрес: Бургас, Стефан Караджа 3

Телефон: 056 836011

Адрес: Бургас, Ивайло 97

Телефон: 056

Адрес: Бургас, Шейново 3