Банки

Харчене или спестяване – и в двата случая най-добре е да отидете в банката. Там в пълна безопасност внасятe пари или се разплащате с бизнес партньори.

Въпреки че днес повечето банки в България са клонове на чужди банки или имат чуждестранни собственици, централната банка – Българска национална банка (БНБ) е създадена още през 1879 г.

За да откриете сметка, трябва да носите документ за самоличност и да попълните формуляр, за останалите банкови продукти – дебитна, кредитна карта, потребителски или ипотечен кредит, са нужни и други документи. В банката можете и само да смените чужда валута. Всяка банка поддържа собствена мрежа от банкомати.