Лизингова дейност

Нов автомобил, плазмен телевизор, смартфон или екскурзия в чужбина – ако искате да вземете всичко това веднага, но не разполагате с финансов ресурс, вземете ги на лизинг.

Цената за покупка на лизинг е по-висока, но срещу нея получавате удобството да  ползвате новата си придобивка без да плащате веднага. За да сте наясно с условията на кредита, проверете всички подробности в индивидуалния си погасителен план  – колко и на каква стойност са вноските; на коя дата от месеца се правят и по какъв начин; на какъв процент възлиза оскъпяването. Макар и невинаги, най-важните клаузи често са изписани с дребен шрифт.