Golden Pages - сайтът на фирмите в България

Каталог номер едно за професионални стоки и услуги в страната
Единствен доверен партньор на Google в България за услугата Google Maps

СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ/СВВП

Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите е патриотична, обществена и социална организация, създадена през 1913 г. от пострадали от Балканската и Междусъюзническата войни. В нея членуват военноинвалиди и пострадали от войните и в мирно време.

Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите е неправителствена организация със стогодишна история, която съхранява българския патриотичен дух, полага грижа за пострадалите от войни, оказва морална подкрепа и съдействие на военноинвалидите.

През 1913 г. в София е създадено първото дружество "Военноинвалид". То е инициатива на военноинвалидите и пострадалите от Балканската и Междусъюзническата войни. Основна цел на съществуването на организацията е да защитава правата и интересите, както и да помага материално и морално на пострадалите от войните и военноинвалидите.


През 1941 г., на ул. "Христо Белчев" в столицата стартира изграждането на Дом-паметник на военноинвалидите, замисъл, вдъхновен от френския аналог в Париж. След множество повратни моменти, сред които закриване, пределни усилия за възстановяване на организацията, през 1990 г. се възстановява с настоящото си име, а от 1993 г. тя функционира пълноценно. Тогава се възстановява и патронажа на съюза - на Върховния главнокомандващ на българската армия.


През годините след 1990-та, възстановеният вече съюз получава своето заслужено национално и обществено признание. Той е сред четирите военни и патриотични организации с особена обществена значимост. Останалите са Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Съюза на възпитаниците на Негово Величество училища, Родолюбиво войнство и гражданство.


През 2005 г., на същия ден, на който е възстановен съюза, по повод и на 90-годишнината от основополагането му, е приет и обнародван Закон за военноинвалидите и военнопострадалите (ЗВИВП).

От 2007 г. пък функционира централен регистър на военноинвалидите и военнопострадалите към Министерството на отбраната. С тези стъпки се урежда официален статут и се привеждат в действие всички права на тези достойни и заслужили за родината си граждани, пострадали при изпълнение на войнския си дълг.


В настояще време се предприемат стъпки за въвеждането в правното битие на Консултативен съвет за военноинвалидите и военнопострадалите, който ще е с основни задачи да оказва помощ и съдействие за провеждането на държавната политика по темите на военноинвалидите и военнопострадалите.

Въпреки постигнатите резултати с оформяне на нормативната уредба, Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите не престава да полага усилия и развива дейност в полза на своите реципиенти и членове.
Към момента съюзът има повече от 5000 членове. Изградени са и 65 общински организации и 15 секции на общински принцип.

През 2015г. СВВП чества важни дати в своето летоброене:

- 100 години от учредяването на съюза - 29 март 1915 г.
- 100 години от приемане на първия Закон за грижи и подпомагане на военноинвалиди и военнопострадали с указ на Цар Фердинанд I от 13 април 1915 г.
- 10 години от възстановяване на законодателната база на Съюза, с приемането на ЗВИВП - 29 март 2005 г.
- 31-ви Конгрес (Общо отчетно-изборно събрание) на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите на 30 и 31 март
- 22 години от възстановяване на патронажа над организацията
- 90 години от създаването на "Отделение за грижи и подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите" към Министерство на войната, на 12 май 1925 г.
- 22 години от възстановяване на представителството в Министерството на отбраната - март 1993 г.
- 25 години от възстановяването на СВВП на 26 юни
- 65 години от решението за закриването на организацията на 1 декември 1950 г.

 

За контакти:
София
ул. "Христо Белчев" № 21
тел. 02/9803090, 9888148
факс 9863540
svivp@abv.bg
 

 


 

Мнения

Напиши мнение за СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ/СВВП (3)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ/СВВП! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Пламен Новаков 17 Aug 2012 11:30

Предаване на опита

Според мен старите членове в управителния и контролния съвет, трябва да обучават младите военноинвалиди, за да може след време те достойно да ги заменят.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.