Организации и дружества с нестопанска цел в София

ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ - СВЕТА СОФИЯ

Телефон: 028220888

София, Захарна фабрика, бл. 51, вх. А

Предоставяне на комплекс от социални услуги, грижи и помощ, за срок не повече от 3 месеца в календарна година, на бездомни лица от цялата страна на възраст от 16 до 25 години, завършили социални учебни професионални центрове или др. учебни заведения.

СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ/СВВП

Телефон: 029803090; 029888148

София, Христо Белчев 21

Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите е патриотична, обществена и социална организация, създадена през 1913 г. от пострадали от Балканската и Междусъюзническата войни. В нея членуват военноинвалиди и пострадали от войните и в мирно време.

СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА ПОГРЕБАЛНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ

София, Орландовци, ул. Опорска река 3

Съюзът е доброволно сдружение на частни предприемачи в погребалния бранш, с цел защита интересите на своите членове, премахване на монопола на държавата и общините. Подпомагаме решаването на конкретни въпроси в погребалните и траурните услуги.