Golden Pages - сайтът на фирмите в България

Каталог номер едно за професионални стоки и услуги в страната
Единствен доверен партньор на Google в България за услугата Google Maps

ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА СОФИЯ

Водеща фирма в областта на географските информационни технологии и системи. Предоставя комплексни данни за кадастралните и устройствени планове на Столична община. Информация за имоти, сгради, адреси, релеф и др. Изработка на карти, ортофотопланове.

Географска информационна система – София ЕООД е една от най-големите геодезически фирми в България.

Фирмата изгражда, поддържа и управлява информационна система на кадастралните, регулационните и застроителни планове за територията на Столична Община и предлага на своите клиенти пълен обхват от услуги в областта на геодезията, кадастъра, устройственото планиране, картографията, фотограметрията, географските информационни технологии и системи вече 15 години.


Нашата основна цел е да предоставяме качествени услуги в областта на геодезията, кадастъра, устройственото планиране, географските информационни системи. Желанието ни е да облекчим клиентите си, осигурявайки лесен и удобен достъп до необходимата и полезна за тях пространствена информация.


За целта ние предлагаме пълнота, актуалност, точност, надеждност и достъпност на данните.


Инвестираме в разработката на технологии на базата на световните постижения на географските информационни системи и обработка на база данни, за повишаване на обхвата и качеството на информацията и намаляване на разходите за нейното поддържане и предоставяне.

От края на 2009 г. „ГИС – София” ЕООД успешно внедрява система за управление на качеството съгласно международния стандарт ISO 9001:2008.

Основни направления в дейността на компанията са:


Услуги в областта на кадастъра и устройственото планиране – геодезически измервания; извършване на всички дейности, предвидени от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) за осъществяване от правоспособни лица; издаване на различни видове скици; изработване на проекти; предоставяне на данни; квалифицирани правни консултации.


Продукти и услуги в областта на картографията - професионално изработени картографски продукти в различен формат, мащаб и съдържание за територията на София и Столична Община.


Услуги в областта на фотограметрията – изработване на ортофотопланове; обработка на аеро и спътникови изображения; генериране на дигитален модел на терена; стереокартиране на ситуация и релеф; обработка на архивни снимки; заснемане на фасади.


• Предоставяне на възможност за пряк достъп до данните налични в поддържаната географска информационна система, чрез изграждане на телекомуникационна или интернет връзка между „ГИС – София” ЕООД и конкретния потребител.


• Внедряване на интернет приложението iSofMap и осигуряване на онлайн достъп до кадастралния план на Столична Община и информация за недвижимите имоти, тяхното местоположение, адрес, граници, устройствен статут, вещни права и техните носители.


“ГИС - София” ЕООД е официален дистрибутор на руския фотограметричен софтуер Photomod за България.

 

Мнения

Напиши мнение за ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА СОФИЯ (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА СОФИЯ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Ползвах услугите на ГИС София във връзка с трасиране и заснемане на поземлен имот. Много добри специалисти, с традиции в геодезията и картографията.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.