ГЕОБУЛ - КАДАСТЪР, ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ

Геобул предлага услуги в областта на геодезията. Кадастър. Геодезия. Вертикално планиране. Трасировки на сгради и други инженерни съоръжения. Регулация. Приложната геодезия. Създаване на нови обекти на кадастъра. Обединяване на поземлени имоти.

Геобул ООД е фирма в областа на приложната геодезия, кадастъра и инвестиционното проектиране, която се е доказала в годините.
Извършваме всички услуги по изготвяне и поддръжка на кадастъра, вертикално планиране, изготвяне и изменение на регулационни планове, трасировки, GPS измервания.

Разполагаме с професионална геодезическа апаратура: три броя електронни тотални станции TOPCON и 3 броя двучестотни GPS премници TOPCON. Офисът на фирмата е оборудван с модерна компютърна техника, скенер, принтери, копир и плотер А1+. Разполагаме със законен софтуер за изпълнение на поръчките, комуникационна техника и служебни автомобили. За постигането на успех във вашите начинания ще ви помогне екип от висококвалифицирани специалисти.

Геобул ООД е член на Асоциацията на геодезическите фирми, на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и е Правоспособно юридическо лице за извършване дейности по Кадастъра.

Геобул ООД предлага комплексно и висококачествено обслужване в областта на геодезията. Фирмата е регистрирана през 2004 г. и с годините се е превърнала в една от водещите геодезически фирми в областта на приложната геодезия, кадастъра и инвестиционното проектиране в България.

Наши клиенти са български юридически лица, инвеститори в областта на недвижимите имоти, строителството и различни сфери на производството и търговията, както и юридически лица с нестопанска цел и множество физически лица. Дейността ни обхваща територията на цялата страна.

Вярваме, че сложната и бързо променяща се икономическа действителност и отварянето на България към световната икономика налагат нови стандарти в геодезическото обслужване и ние можем да отговорим на тези стандарти. Сигурни сме, че успехът на отношенията клиент-геодезист зависи в голяма степен от професионализма, компетентността и лоялността на геодезистите.

Ние предлагаме следните услуги:

Геодезични измервания
Трасиране
Изработване на трасировъчни планове
Трасиране на границите на поземлени имоти
Трасиране на сгради и на други инженерни съоръжения
GPS измервания
Кадастрални карти
Разделяне на поземлен имот. Делба.
Обединяване на поземлени имоти
Допълване на непълноти и поправяне на грешки в кадастралните карти и кадастралните регистри
Създаване на нови обекти на кадастъра
Регулация
Вертикално планиране

С времето се убедихме, че когато има висок професионализъм, лоялност, коректност и сериозна ангажираност няма нерешими задачи, а удовлетворението от добре свършената работа я превръща в удоволствие. Това могат да потвърдят и множеството наши доволни клиенти.

На Вашето Внимание, част от нашите клиенти:

• Форест Трейд ООД; АА-Канстръкшън ЕООД; Адже Интернационал
• Команс 2000 АД; Кристал АД; Обединен строителен консорциум
• Топ Арт Строй ЕООД; Тобо-Проект ООД; Евробилд Груп ООД
• Имоти Аедес ЕООД; Десет ООД; Минерални води Банкя ЕООД
• Банкя Палас ООД; Сириус ООД; Свети Георги Резорт енд Спа ООД
• Капо Грейн АД; София АД; Уолтън Асошийтс Еко ООД; Данлекс ЕООД; Айкон ЕООД; Национален дарителски фонд 13 века България; Бизнес парк София ЕООД; Болница Лозенец

Добре дошли при нас! Геобул ООД

Мнения

Напиши мнение за ГЕОБУЛ - КАДАСТЪР, ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ГЕОБУЛ - КАДАСТЪР, ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Георги Ахчийски 06 Jun 2015 20:14

Използвал съм услугите на Геобул за изготряне на кадастрална карта и делба на поземлен имот. Препоръчвам ги. Професионализъм и компетентност, много добре свършена работа.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.