Кадастър в София

 

телефон: 029307921;

София, ул. Сердика 5А

 

Водеща фирма в областта на географските информационни технологии и системи. Предоставя комплексни данни за кадастралните и устройствени планове на Столична община. Информация за имоти, сгради, адреси, релеф и др. Изработка на карти, ортофотопланове.

  Карта    
 

София, кв. Лозенец, ул. Равнец 9

 

Инвестиционно проектиране. Устройствено планиране. Кадастър, ГИС. Инженерна геодезия. Изследване на деформации. GPS, 3D лазерно сканиране. Техническа инфраструктура. Консултантска дейност. Експертни оценки. Управление проекти. Инвеститорски контрол.

  Карта    
 

телефон: 028558100; 0878 507 844

София, бул. Ген.Ал.Суворов 85

 

Геобул предлага услуги в областта на геодезията. Кадастър. Геодезия. Вертикално планиране. Трасировки на сгради и други инженерни съоръжения. Регулация. Създаване на нови обекти на кадастъра. Обединяване на поземлени имоти.

  Карта    
 

телефон: 0878 807 112 ;

София, ул. Криволак 17

 

Кадастрални карти и проекти за изменения. Изработване на устройствени планове. Трасиране и заснемане на имоти. Планове за вертикално планиране. Земеделски земи. Изследване деформации, консултации. Кадастър, регулация, трасировка.

телефон: 0878 722 209

адрес: София, жк. Люлин 10 33А, ул. Орион 33А

 

телефон: 0887 384 121

адрес: София, Ситняково 23, офис 13

 

телефон: 0888 848 901

адрес: София,

 

телефон: 029863865

адрес: София, П.Парчевич 31

 

телефон: 028669169

адрес: София, Хр.Смирненски 1

 

телефон: 028764954

адрес: София, Цариградско шосе,7 км

 

телефон: 028565109

адрес: София, Цар Борис III 215

 

телефон: 029559640

адрес: София, ул. Земеделска 8

 

телефон: 028558965

адрес: София, Рачка 38

 

телефон: 0899 933 710

адрес: София, ул. Росица 1

 

телефон: 0878 980 904

адрес: София, кв. Лозенец 22, ул. Димитър Търкаланов 22