Кадастър в София

ГЕОБУЛ - КАДАСТЪР, ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ

Телефон: 028558100; 0878507844

София, бул. Ген. Александър В. Суворов 85

Геобул предлага услуги в областта на геодезията. Кадастър. Геодезия. Вертикално планиране. Трасировки на сгради и други инженерни съоръжения. Регулация. Приложната геодезия. Създаване на нови обекти на кадастъра. Обединяване на поземлени имоти.

ГЕОТОТАЛ

София, Лозенец, ул. Равнец 9

Инвестиционно проектиране. Устройствено планиране. Кадастър, ГИС. Инженерна геодезия. Изследване на деформации. GPS, 3D лазерно сканиране. Техническа инфраструктура. Консултантска дейност. Експертни оценки. Управление проекти. Инвеститорски контрол.

ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА СОФИЯ

Телефон: 02 9307921

София, ул. Сердика 5А

Водеща фирма в областта на географските информационни технологии и системи. Предоставя комплексни данни за кадастралните и устройствени планове на Столична община. Информация за имоти, сгради, адреси, релеф и др. Изработка на карти, ортофотопланове.

ПАНГЕЛ

Телефон: 087 8807112

София, ул. Криволак 17

Кадастрални карти и проекти за изменения. Изработване на устройствени планове. Трасиране и заснемане на имоти. Планове за вертикално планиране. Земеделски земи. Изследване деформации, консултации. Кадастър, регулация, трасировка.

Телефон: 0878 722209

Адрес: София, Люлин 10 ул. Орион 33А

Телефон: 02 986 38 65

Адрес: София, П.Парчевич 31

Телефон: 02 8558965

Адрес: София, Рачка 38

Телефон: 0878 980904

Адрес: София, Лозенец ул. Димитър Търкаланов 22

Телефон: 02 8764954

Адрес: София, Цариградско шосе,7 км