Кадастър в София

ГЕОБУЛ - КАДАСТЪР, ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ

ГЕОБУЛ - КАДАСТЪР, ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ 0878 744 227

телефон: 028558100; 0878 507 844

София, бул. Ген.Ал.Суворов 85

Кадастър, Геодезия и картография, Проектантска дейност

Геобул предлага услуги в областта на геодезията. Кадастър. Геодезия. Вертикално планиране. Трасировки на сгради и други инженерни съоръжения. Регулация. Създаване на нови обекти на кадастъра. Обединяване на поземлени имоти.

ПАНГЕЛ

ПАНГЕЛ 0888 516 042

телефон: 0878 807 112 ;

София, ул. Криволак 17

Геодезия и картография, Научноизследователска дейност, Кадастър

Кадастрални карти и проекти за изменения. Изработване на устройствени планове. Трасиране и заснемане на имоти. Планове за вертикално планиране. Земеделски земи. Изследване деформации, консултации.

ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА СОФИЯ

ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА СОФИЯ 029805852

телефон: 029307921;

София, ул. Сердика 5

Кадастър, Технически услуги, Геодезия и картография

Водеща фирма в областта на географските информационни технологии и системи. Предоставя комплексни данни за кадастралните и устройствени планове на Столична община. Информация за имоти, сгради, адреси, релеф и др. Изработка на карти, ортофотопланове.

ГЕОКАД - 93

ГЕОКАД - 93 029313017

телефон: 028131954; 028131950

София, ул. Отец Паисий 96

Геодезия и картография, Кадастър, Проектантска дейност

Всички геодезически, кадастрални и фотограметрични работи. Изменения на кадастрални карти. Трасиране на имотни граници, сгради и съоръжения. Проекти за вертикално планиране. Изчисление на обеми. Ортофото планове. 3D лазерно сканиране.

ГЕОТОТАЛ

ГЕОТОТАЛ 029641910

София, кв. Лозенец, ул. Равнец 9

Геодезия и картография, Кадастър, Консултантска дейност, Проектантска дейност

Инвестиционно проектиране; Устройствено планиране; Кадастър; ГИС; Инженерна геодезия; Изследване на деформации; GPS;3D Лазерно сканиране; Техническа инфраструктура; Консултантска дейност; Експертни оценки; Управление на проекти; Инвеститорски контрол

ГЕОЦЕНТЪР

ГЕОЦЕНТЪР 0888 838 773

телефон: 029882669; 029882669

София, ул. Отец Паисий 47, ет. 2

Проектантска дейност, Геодезия и картография, Кадастър

Геоцентър ЕООД е проектантска фирма специализирана в извършането на геодезически услуги в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и геодезията.

ЕРИА

телефон: 0878 722 209

адрес: София, жк. Люлин 10 33А, ул. Орион 33А

Кадастър

МАПКАД

телефон: 0887 384 121

адрес: София, Ситняково 23, офис 13

Кадастър

ГЕОНИК

телефон: 0888 848 901

адрес: София,

Кадастър

ЕТ СТАНИСЛАВ НЕДЕВ

телефон: 029863865

адрес: София, П.Парчевич 31

Кадастър

ПУЛСАР С

телефон: 028669169

адрес: София, Хр.Смирненски 1

Кадастър

ГЕОС 92

телефон: 028764954

адрес: София, Цариградско шосе,7 км

Кадастър

ГЕОПЛАНПРОЕКТ

телефон: 028565109

адрес: София, Цар Борис III 215

Кадастър

ГЕОКОНСУЛТ

телефон: 029559640

адрес: София, ул. Земеделска 8

Кадастър

АЛКАЗАР ДИЗАЙН

телефон: 028558965

адрес: София, Рачка 38

Кадастър

АПЕКС М

телефон: 029731842

адрес: София, жк. Дружба 2, бл. 314 вх. А ет. 1 ап. 2

Кадастър

ФОКС ГЕО

телефон: 0899 933 710

адрес: София, ул. Росица 1

Кадастър

ЛАНДКАД

телефон: 0886 101 288

адрес: София, жк. Бъкстон, бл. 1 вх. Б ап. 22

Кадастър

ГЕОС-ДИМИТРОВ И СИЕ

телефон: 0878 980 904

адрес: София, кв. Лозенец 22, ул. Димитър Търкаланов 22

Кадастър