Кадастър в София

 

телефон: 0878 807 112 ;

София, ул. Криволак 17

 

Кадастрални карти и проекти за изменения. Изработване на устройствени планове. Трасиране и заснемане на имоти. Планове за вертикално планиране. Земеделски земи. Изследване деформации, консултации. Кадастър, регулация, трасировка.

 

телефон: 029307921;

София, ул. Сердика 5

 

Водеща фирма в областта на географските информационни технологии и системи. Предоставя комплексни данни за кадастралните и устройствени планове на Столична община. Информация за имоти, сгради, адреси, релеф и др. Изработка на карти, ортофотопланове.

  Карта    
 

телефон: 028558100; 0878 507 844

София, бул. Ген. Ал. Суворов 85

 

Геобул предлага услуги в областта на геодезията. Кадастър. Геодезия. Вертикално планиране. Трасировки на сгради и други инженерни съоръжения. Регулация. Създаване на нови обекти на кадастъра. Обединяване на поземлени имоти.

  Карта    
 

телефон: 028131954; 028131950

София, ул. Отец Паисий 96

 

Всички геодезически, кадастрални и фотограметрични работи. Изменения на кадастрални карти. Трасиране на имотни граници, сгради и съоръжения. Проекти за вертикално планиране. Изчисление на обеми. Ортофото планове. 3D лазерно сканиране.

  Карта    
 

София, кв. Лозенец, ул. Равнец 9

 

Инвестиционно проектиране; Устройствено планиране; Кадастър; ГИС; Инженерна геодезия; Изследване на деформации; GPS;3D Лазерно сканиране; Техническа инфраструктура; Консултантска дейност; Експертни оценки; Управление на проекти; Инвеститорски контрол

  Карта    

телефон: 0878 722 209

адрес: София, жк. Люлин 10 33А, ул. Орион 33А

 

телефон: 0887 384 121

адрес: София, Ситняково 23, офис 13

 

телефон: 0888 848 901

адрес: София,

 

телефон: 029863865

адрес: София, П.Парчевич 31

 

телефон: 028669169

адрес: София, Хр.Смирненски 1

 

телефон: 028764954

адрес: София, Цариградско шосе,7 км

 

телефон: 028565109

адрес: София, Цар Борис III 215

 

телефон: 029559640

адрес: София, ул. Земеделска 8

 

телефон: 028558965

адрес: София, Рачка 38

 

телефон: 029731842

адрес: София, жк. Дружба 2, бл. 314 вх. А ет. 1 ап. 2

 

телефон: 0899 933 710

адрес: София, ул. Росица 1

 

телефон: 0878 980 904

адрес: София, кв. Лозенец 22, ул. Димитър Търкаланов 22