АДВОКАТ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО - Дамян Дамянов

47-годишен професионален опит в наказателното право. Представителство пред полиция, следствие и други органи. Процесуална защита по накателни и административни дела. Правни консултанци по наказателно и административно право, юридически услуги.

Адвокат Дамян Дамянов е завършил СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава 20-годишен професионален опит като следовател и 27-годишен професионален опит като адвокат по наказателно право.

В сферата на наказателното право се занимава с:

·         Престъпления против личността – убийство, телесна повреда, злепоставяне, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда, издаване на чужда тайна, обида и клевета, разврат, трафик на хора;

·         Престъпления против собствеността – кражба, грабеж, присвоявания, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане, злоупотреба на доверие;

·         Престъпление против стопанството – общи стопански престъпления, престъпления против паричната и кредистната система;

·         Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи;

·         Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции;

·         Престъпления против спорта;

·         Документни престъпления;

·         Компютърни престъпления;

·         Престъпления против реда и общественото спокойствие;

·         Общоопасни престъпления - престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, престъпления по транспорта и съобщенията, престъпления против народното здраве и против околната среда, други общоопасни престъпления;

Предлагани услуги:

·         Правни консултации;

·         Изготвяне на тъжби и жалби;

·         Изготвяне на граждански искове;

·         Изготвяне на искове за обезщетения от нанесени вреди;

·         Представителство пред органите на МВР, следствени служби, съд, прокуратура и други държавни институции;

·         Други.

Контакти:

гр. Плевен, ул. „Катя Попова“ №2, ет.3 офис № 16

тел: 0888 922859 / 064 801 507;

e-mail: dam_damyanov@abv.bg

Мнения

Напиши мнение за АДВОКАТ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО - Дамян Дамянов

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за АДВОКАТ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО - Дамян Дамянов! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.