Адвокати в Плевен

АДВОКАТ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО - Дамян Дамянов

Телефон: 064801507

Плевен, ул. Катя Попова 2 ет. 3 ап. 16

47-годишен професионален опит в наказателното право. Представителство пред полиция, следствие и други органи. Процесуална защита по накателни и административни дела. Правни консултанци по наказателно и административно право, юридически услуги.

Телефон: 064 801183

Адрес: Плевен, Бъкстон 5

Телефон: 064 806176

Адрес: Плевен, Ресен 2

Телефон: 088 7692571

Адрес: Плевен, ул. Бъкстон 5 ет. 3 ап. 24

Телефон: 064 837052

Адрес: Плевен, Десети декември 75

Телефон: 064 800088

Адрес: Плевен, Ресен 8 вх. А

Телефон: 064 803321

Адрес: Плевен, Полтава 4 вх. 4