Адвокати в Плевен

АДВОКАТ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО - Дамян Дамянов

Телефон: 064801507

Плевен, ул. Катя Попова 2 ет. 3 ап. 16

47-годишен професионален опит в наказателното право. Представителство пред полиция, следствие и други органи. Процесуална защита по накателни и административни дела. Правни консултанци по наказателно и административно право, юридически услуги.

Телефон: 064 823767

Адрес: Плевен, К.Попова 2

Телефон: 064 806176

Адрес: Плевен, Ресен 2

Телефон: 064 806590

Адрес: Плевен, Д.Константинов 37

Телефон: 088 8245591

Адрес: Плевен, Бъкстон 5

Телефон: 064 800937

Адрес: Плевен, Д.Константинов 12

Телефон: 064 831379

Адрес: Плевен, Св. Св. Кирил и Методий 6