Адвокати в Плевен

АДВОКАТ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО - Дамян Дамянов

Телефон: 064801507

Плевен, ул. Катя Попова 2 ет. 3 ап. 16

47-годишен професионален опит в наказателното право. Представителство пред полиция, следствие и други органи. Процесуална защита по накателни и административни дела. Правни консултанци по наказателно и административно право, юридически услуги.

Телефон: 088 8440502

Адрес: Плевен, Ресен 2

Телефон: 064 837052

Адрес: Плевен, Десети декември 75

Телефон: 088 8851624

Адрес: Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. 4, кантора 31

Телефон: 088 7205836

Адрес: Плевен, Ресен 8

Телефон: 064 831379

Адрес: Плевен, Св. Св. Кирил и Методий 6

Телефон: 064 802204

Адрес: Плевен, Цар Симеон 22Б ет. 2

Телефон: 088 8331444

Адрес: Плевен, Димитър Константинов 12