Консултантска дейност в Русе

ЙОСИФОВА КОНСУЛТИНГ

Русе, ул. Олимпи Панов 14, вх. А, ет. 6, ап. 5

Йосифова Консултинг ЕООД - пълно счетоводно обслужване, изготвяне на документи, баланси, ведомости, подаване на счетоводни и данъчни декларации, данъчни консултации, различни счетоводни услуги, извършвани от експерт-счетоводители.

Евро Проконсулт Русе

Русе, пл. Свобода 7, Търговски к-с Дунав, партер, офис 15

Евро Проконсулт Русе е консултантска компания, специализирана в подготовката и управлението на проекти по национални, европейски и международни програми и фондове. Предоставяме лицензирани услуги по подбор на персонала. Счетоводни услуги. ТРЗ.

Телефон: 089 8335983

Адрес: Русе, Димчо Дебелянов 90 ет. 2

Телефон: 082 825 877

Адрес: Русе, ул. Фердинанд 3А

Телефон: 082 829998

Адрес: Русе, Епископ Босилков 5 вх. 2 ет. 2 ап. 1

Телефон: 0885 732 575

Адрес: Русе, Скопие 6 бл. Клокотница-2 вх. 1

Телефон: 082826052,0889630502

Адрес: Русе, ул. Църковна независимост 3

Телефон: 082 828052

Адрес: Русе, ул. Петко Д. Петков 9A