Болници в България

Телефон: 06141 6243

Адрес: Полски Тръмбеш, Търговска 92

Телефон: 0335 93209

Адрес: Карлово, У.Гладстон 22

Телефон: 02 994 33 19

Адрес: София, Ботунец ул. Ив.Шонев 2

Телефон: 052 634095

Адрес: Варна, ул. Дойран 15

Телефон: 0453 2 080

Адрес: Котел, Изурска 85

Телефон: 02 8184666

Адрес: София, България 104

Телефон: 06987 5035

Адрес: Карлуково, Княз Ал.Батенберг 1

Телефон: 064 909092

Адрес: Плевен, Парк Кайлъка, Местност Странджата