Болници в България

Телефон: 02 9316145

Адрес: София, бул. Княгиня Мария Луиза 92

Телефон: 0675 34502

Адрес: Севлиево, Никола Петков 60

Телефон: 052 555777

Адрес: Варна, България, МЦ Младост

Телефон: 051 992049

Адрес: Девня, ул. Петрича 10 вх. А

Телефон: 0701 51827

Адрес: Дупница, ГР.ДУПНИЦА УЛ.СВ.ГЕОРГИ 2 2

Телефон: 0359 520 82

Адрес: Велинград, Съединение 49

Телефон: 068 603381

Адрес: Ловеч, Д-р Съйко Съев 27

Телефон: 06151 6016

Адрес: Елена, ул. Хаджи Йордан Брадата 69

Телефон: 06151 6308

Адрес: Елена, Хаджи Йордан Брадата 69