Болници в България

Телефон: 068 621059

Адрес: Ловеч, Д-р Съйко Съев 27 ет. 3

Телефон: 073 884129

Адрес: Благоевград, бул. Александър Стамболийски 92

Телефон: 064 805666

Адрес: Плевен, ул. Цар Симеон 23

Телефон: 0361 68499

Адрес: Кърджали, бул. Беломорски 53

Телефон: 0605 2070

Адрес: Омуртаг, Търновска 51

Телефон: 032/ 65 66 00

Адрес: Пловдив, Филип Македонски 37Б

Телефон: 0418 62415

Адрес: Гълъбово, Ал. Константинов 10

Телефон: 068 603381

Адрес: Ловеч, Д-р Съйко Съев 27